U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Meremans heeft het woord.

Collega’s, uit het persbericht van Boek.be leren we dat de Boekenbeurs als event wordt afgelast. Dit lijkt mij een wijze beslissing, het was heel moeilijk om dat nog te organiseren. Maar de piek van de verkoop van boeken bevindt zich wel in die periode. Dat is zowat gestandaardiseerd in ons geheugen: herfstvakantie, Boekenbeurs, en dan heb je daar die piek.

Er heerst onzekerheid met betrekking tot de Boekenbeurs. Zal die nog plaatsvinden? Onder welke vorm? Deze onzekerheid weegt op de uitgeverijen en de boekhandels. Zij willen niet investeren in stands omdat die onzeker zijn. Boek.be gaat nu op zoek naar alternatieven om in die periode het boek onder de aandacht te houden, de verkoop te stimuleren en de band tussen lezers en auteurs mogelijk te maken. Die band is tof: de mensen zien de auteurs in levenden lijve, krijgen een handtekening … Dat is toch wel een speciale attractie. Als we de boekenverkoop weer willen aanzwengelen dit najaar, dan is een alternatief voor de Boekenbeurs toch een must.

De Boekenbeurs is ook geen onverdeeld succes. Er zijn pogingen ondernomen om te vernieuwen, te veranderen. Sommigen spraken van inkomgeld, anderen dan weer niet. We moeten daar toch wel echt op zoek gaan. Dat is natuurlijk de taak van Boek.be, daar ben ik het mee eens. Maar de overheid kan dat faciliteren en kan mensen samenbrengen om te zoeken naar oplossingen. Het gaat mij niet om extra geld, maar in de reguliere behandeling van dossiers uit deze sector kunnen we toch incentives geven.

Minister-president, staat u in contact met Boek.be en de brede boekensector over de organisatie van een alternatieve boekenbeurs?

De Boekenbeurs is vitaal voor het voortbestaan van de boekensector. Zult u de verkoop monitoren en zo nodig in extra impulsen voor de sector voorzien?

De overheid stemde haar promotiebeleid rond het boek tot nu toe af op de piek begin november. Zorgt deze afgelasting voor een aanpassing in deze strategie?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mijnheer Meremans, de iets ouderen onder ons zullen bij de term ‘alternatieve boekenbeurs’ nog wel herinneringen hebben. Ik weet niet of u daarnaar wilt verwijzen, maar daar gaan wij in elk geval niet onze schouders onder zetten. Daar zullen anderen rond de tafel misschien wel aan denken. ‘Een’ alternatieve boekenbeurs is nog iets anders dan ‘de’ alternatieve boekenbeurs.

Bij Boek.be wordt inderdaad nagedacht over mogelijke alternatieven voor het najaar zoals de organisatie van een aantal kleinere evenementen, een virtuele boekenbeurs of andere vormen van promotie van het boek. Los daarvan is er duidelijk de ambitie en wil om vanaf 2021 natuurlijk opnieuw een boekenbeurs te organiseren. Mijn kabinet is hierover in permanent overleg met Boek.be.

Wat het monitoren van de verkoop en het voorzien van extra impulsen betreft, is het juist wat u zegt. De Boekenbeurs is zeker en vast een belangrijk jaarlijks evenement voor de boekensector en de afgelasting ervan zal ongetwijfeld voelbaar zijn in de sector. Net als in heel veel andere sectoren wordt er dus gezocht naar mogelijkheden om de dynamiek van de sector zo maximaal mogelijk gaande te houden en, waar mogelijk, extra impulsen te geven.

Boek.be monitort de boekenverkoop het hele jaar door. In april 2020 kende de algemene boekenmarkt een omzetdaling van 17 procent. Dat leidt van januari tot eind april gemeten tot een omzetdaling van 4,5 procent.

Door de sluiting van de fysieke boekhandels, waarlangs 75 procent van de jaarlijkse binnenlandse omzet wordt gerealiseerd, werd de algemene en wetenschappelijke boekenmarkt grotendeels stilgelegd. De online verkoop kende in april weliswaar een nooit eerder geziene groei, maar de impact van de crisis op de sector blijft aanzienlijk. Zowel boekhandels als uitgeverijen riepen dan ook de tijdelijke werkloosheid in voor een groot deel van hun personeel. Er werd ook afgezien van de uitgave van nieuwe titels en tal van activiteiten moesten worden afgelast.

We zullen dit van nabij opvolgen en eventuele bijkomende impulsmogelijkheden bekijken.

Wat het promotiebeleid rond het boek betreft, is Boek.be op dit moment via het BoekenOverleg in gesprek met alle actoren uit de boekensector – de literaire en culturele organisaties, bibliotheken, enzovoort – om tot een aanstekelijk plan voor een alternatief boekenfeest gericht op het boek en leesplezier te komen. Vanzelfsprekend zal ik dit verder opvolgen en samen met Boek.be en de verschillende actoren uit het boekenveld nagaan hoe wij hieraan vanuit het beleid kunnen bijdragen.

De heer Meremans heeft het woord.

Dank u wel voor het antwoord, dat is alleszins hoopvol. Ik stel geregeld vragen over het boekenvak omdat het toch zo’n belangrijke sector is, zeker in cultuur, voor de taalletterkunde van een volk. Ik weet ook welke inspanningen Literatuur Vlaanderen elk jaar levert. We hebben dat internationaal ook gezien op de Frankfurter Buchmesse, toen we daar zaten als gastland. Die inspanningen mogen echt niet verloren gaan.

Ik hoor dat u in contact staat en we zijn hoopvol natuurlijk. Ik weet ook dat het kabinet daaraan meewerkt. Wij hopen dus dat we ook de relance kunnen lanceren, om het zo te zeggen, eventueel via een alternatief boekenfeest.

Ondertussen zie ik ook LangZullenWeLezen geregeld op de VRT verschijnen. Ik blijf dus pleiten dat we in de verschillende sectoren – cultuur, maar ook media en jeugd – allemaal gezamenlijk aan de kar trekken, dat er een gedragen plan kan komen over al die sectoren heen. Dat is wel belangrijk.

Maar goed, wij zijn zeker en vast hoopvol en we kijken uit naar verdere stappen. Dank u.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik heb daar verder niets aan toe te voegen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.