U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen van respectievelijk minister Ben Weyts (Vlaamse Rand en Dierenwelzijn) en minister Benjamin Dalle (Brussel), waarna ze een indicatieve stemming hielden over deze onderdelen. Ze bespraken ook het bijbehorende programmadecreet.

 

 

 

Video

Verslag


Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Omgeving Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen
Benoeming van een verslaggever en bespreking

11:00 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Brussel van minister Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.