U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen van respectievelijk minister Ben Weyts (Vlaamse Rand en Dierenwelzijn) en minister Benjamin Dalle (Brussel), waarna ze een indicatieve stemming hielden over deze onderdelen. Ze bespraken ook het bijbehorende programmadecreet.

 

 

 

Video

Verslag

19-A (2019-2020) nr. 2-B
19-A (2019-2020) nr. 2-B
290 (2019-2020) nr. 8
290 (2019-2020) nr. 15

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

290 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Omgeving Afdeling 1. Financiële ondersteuning erkende dierenasielen
Benoeming van een verslaggever en bespreking

11:00 uur

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.