U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Mijn vraag is ingediend vooraleer er bijkomende beslissingen genomen zijn. Ik zal het kort houden. Ik had een vraag over het opnieuw mogen ophalen van papier door verenigingen. Ondertussen kan dat, ik kan mijn inleiding dus weglaten.

Minister, wordt er gedacht aan bijkomende veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden? Hebt u plannen om de verenigingen daarover te informeren?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Intussen is de richtlijn inderdaad aangepast en kunnen de verenigingen opnieuw papier ophalen. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurt. Limburg.net heeft samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) concrete richtlijnen opgesteld. Zo werd bijvoorbeeld het dragen van handschoenen en een mondmasker tot nader order verplicht. Ook bij de lokale besturen zal verantwoordelijkheid worden gelegd om dit op een veilige manier te laten verlopen.

Ik reken op de OVAM, Limburg.net en de betrokken gemeenten om die richtlijnen te communiceren naar de verenigingen. Er zijn dus overkoepelende richtlijnen die lokaal kunnen worden aangevuld in functie van de specifieke situatie, zoals we dat ook bij de recyclageparken en de kringwinkels gedaan hebben. De richtlijnen werden ontwikkeld in samenwerking met de lokale besturen en Limburg.net.

Aangezien de verenigingen de afvalinzameling doen in opdracht van de gemeenten, is het aan de gemeenten om te controleren of de verenigingen zich aan de regels houden. Daarom is in de richtlijn opgenomen dat er telkens een verantwoordelijke is aangeduid die toeziet of de maatregelen worden opgevolgd.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Ik hoef geen bijkomende vragen te stellen omdat de vraag inmiddels is ingehaald door de actualiteit. We kunnen alleen maar tevreden zijn dat dit opnieuw kan. Niet alleen wordt zo vermeden dat zich her en der papierbergen ophopen, maar de papierophaling is ook voor veel verenigingen een bron van inkomsten. We hebben het er in de commissie Sport nog over gehad dat heel wat verenigingen vandaag inkomsten mislopen, en dit zijn dan toch weer inkomsten die bij de verenigingen terechtkomen.

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me nog even aansluiten. Met die papierophalingen komt ook een oud zeer opnieuw boven. Op 4 december heb ik al een vraag om uitleg gesteld over China, dat de deuren sloot voor ons papier dat naar China wordt geëxporteerd. Minister, u hebt toen aangegeven dat u aan de OVAM zou vragen om te overleggen met het Paper Chain Forum en de Confederatie van de Belgische Recuperatie (COBEREC) om te bespreken hoe we de goede kwaliteit van het Vlaamse papier voor buitenlandse afnemers beter kunnen promoten. Ik begrijp dat het door de pandemie heel moeilijk is, maar is er daarover eventueel al een update?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Voorzitter, ik heb tienduizenden dossiers. Ik vind deze vraag toch zeer bijzonder.

Mevrouw Perdaens, ik neem aan dat u – als u dat wenst – een afzonderlijke vraag zult indienen.

Ik dien inderdaad een vraag in.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.