U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen met minister Bart Somers, waarna ze een indicatieve stemming hielden over deze onderdelen. Ze bespraken ook het bijbehorende programmadecreet.

Video

Verslag

19-A (2019-2020) nr. 2-A
Bijlage: Vooraf ingediende vragen met antwoorden van de minister (pdf)
290 (2019-2020) nr. 7
290 (2019-2020) nr. 15

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.