U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, die de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen Wonen en Onroerend Erfgoed met minister Matthias Diependaele, waarna ze een indicatieve stemming hielden over deze onderdelen. Ze bespraken ook het bijbehorende programmadecreet.

Video

Verslag

19-A (2019-2020) nr. 2-K
290 (2019-2020) nr. 14
290 (2019-2020) nr. 15

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Wonen en Onroerend Erfgoed van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.