U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. Minister Jan Jambon lichtte toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Cultuur, waarna de bespreking volgde met de leden van de commissie en een indicatieve stemming.

 

Video

Verslag

19-A (2019-2020) nr. 2-D
19-A (2019-2020) nr. 2-D
19-A (2019-2020) nr. 2-D
290 (2019-2020) nr. 10
290 (2019-2020) nr. 15

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

10:30 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Media en Jeugd van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

12:00 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Sport van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2 Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.