U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, De Lijn is naast een vervoersmaatschappij vanzelfsprekend ook een grote werkgever. Op 17 mei vindt de jaarlijkse Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) plaats. De Lijn kan hier als zeer zichtbare organisatie en werkgever ook een belangrijk signaal in geven.

De NMBS neemt deze rol al enkele jaren op zich door onder andere regenboogverlichting van stations en de oprichting van een intern regenboognetwerk voor personeelsleden, Trainbow. Ook De Lijn kan een dergelijke rol vervullen. Bovendien kan een duidelijk signaal rond lgbtq+-aanvaarding het welbevinden onder de medewerkers versterken.

Minister, plant De Lijn specifieke acties in het kader van IDAHOT? Zo ja, welke? Zo niet, bent u bereid bij het management aan te dringen op een statement in aanloop naar 17 mei?

Beschikt De Lijn momenteel over een eigen regenboognetwerk dat de belangen van lgbtq+ binnen de organisatie verdedigt en als aanspreekpunt kan dienen voor medewerkers? Zo niet, bent u bereid het management hierop aan te spreken?

Voert De Lijn momenteel een structureel beleid inzake gender en geaardheid ten aanzien van haar personeel?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

De Lijn past vanaf vrijdagavond 15 mei haar profielfoto op Facebook aan met de regenboogvlag. Ook op Twitter zal de regenboogvlag te zien zijn. Op die manier maakt zij een duidelijk en publiek statement hoe zij staat ten opzichte van lgbtq+.

De Lijn beschikt momenteel niet over een eigen regenboognetwerk of een ander netwerk van een andere groep. Er zijn wel plannen om opnieuw een interne diversiteitswerkgroep op te starten, die diversiteit in de breedst mogelijke zin beschouwt en die dus ook de belangen van lgbtq+ zal meenemen, maar er zal niet per groep een apart gedeelte worden opgestart.

De Lijn voert een gelijkekansenbeleid, waarbij iedereen beoordeeld wordt op competenties, en een antidiscriminatiebeleid dat vervat zit in haar deontologische code. De Lijn heeft geen beleid specifiek rond gender en geaardheid en gaat maximaal uit van een inclusieve benadering.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik vind het positief dat De Lijn haar profielfoto volgende vrijdag gaat veranderen. Daarnaast hangen bijna alle gemeentebesturen de regenboogvlag uit. Dat is vooral een sensibiliserende maatregel, maar zij kunnen daar zeker een steentje in bijdragen.

Het is goed dat u spreekt over een interne diversiteitswerkgroep. Het gaat inderdaad over diversiteit in de brede zin.

Het belangrijkste wat ik eigenlijk wilde weten, is dat er een aanspreekpunt is. Dat zou zeker die werkgroep kunnen zijn.

Ik heb nog een suggestie voor volgend jaar. Misschien is het mogelijk om naar aanleiding van die IDAHOT-dag bussen in de regenboogkleuren te laten rondrijden, zoals de MIVB al doet.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik zal uw suggestie doorgeven aan De Lijn. Mocht dat kunnen, dan heb ik daar zeker geen probleem mee.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.