U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Minister, in deze vraag om uitleg kan ik nog korter zijn dan in mijn vorige vraag. Mijn vraag was naar aanleiding van de voorstellen die waren gedaan voor mensen die een kind in pleegzorg hebben of voor adoptieouders, die in de eerste plaats niet zouden blijken te vallen onder het coronaouderschapsverlof. Kunnen ze eventueel via een andere regeling een beroep doen op bijkomend pleegzorgverlof om toch tegemoet te komen aan de nood die ook zij ondervinden om de combinatie werk, en zeker telewerk, en opvang van jonge kinderen waar te maken?

Ondertussen is er een beslissing van de Federale Regering om het coronaouderschapsverlof ook van toepassing te maken op mensen die pleegzorg doen. Zal dat in Vlaanderen ook op dezelfde manier gebeuren zoals u op mijn eerste vraag om uitleg bevestigend hebt geantwoord? Zal die regeling ook van toepassing worden op Vlaamse ambtenaren die pleegzorg doen?

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Mevrouw Schryvers, ik zou durven antwoorden met een bekend Vlaams spreekwoord: ‘u vraagt, wij draaien’. Dit is een belangrijke problematiek. Pleegouders hebben een soortgelijke moeilijke context. Vanzelfsprekend zijn de maatregelen die het federale niveau heeft uitgewerkt op voorstel van federaal minister Muylle van toepassing op personeelsleden met een pleegkind ten laste. Natuurlijk gaan we de logica van mijn antwoord van daarnet doortrekken, en gaan we dat in één beweging meenemen om die regeling mogelijk te maken voor alle personeelsleden van de Vlaamse administratie. Dat wordt morgen besproken. Dit lijkt me de evidentie zelf.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw bevestiging. Dat lijkt me ook absoluut de logica zelf. U begrijpt dat mijn initiële vraag om uitleg was ingegeven doordat er mogelijk een andere oplossing zou zijn gekozen door de federale overheid, en dat die dan ook moest worden doorgetrokken op het Vlaamse niveau.

Dit lijkt mij alleszins het meest rechtlijnige. Daarom ben ik blij dat de federale overheid dit heeft beslist op voorstel van minister Muylle, en dat u daar samen met de Vlaamse Regering voor zult zorgen op het Vlaamse niveau.

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Ik denk dat mevrouw Schryvers en ik elkaar vandaag heel de tijd aan het vinden zijn.

Dat belooft.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, daar durf ik niks meer op te zeggen. Ik zal jullie verlaten en overgaan naar de commissie Welzijn, maar met goed nieuws.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.