U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

We hebben hier een zeer voornaam vertegenwoordiger van Genk zitten, namelijk de heer Jos Lantmeeters. Toch mocht ik die vraag stellen van hem. Jongeren die interesse hebben in technologie kunnen voortaan experimenteren in TECHville in Genk. Ze kunnen er kennismaken met alles wat met technologie te maken heeft, inclusief uitdagingen rond energie. TECHville is ontworpen als een belevingsruimte waarin maximum dertig jongeren in groepjes op zoek gaan naar oplossingen voor tien uitdagingen die te maken hebben met IT, energie, elektro en materialen.

TECHville is gelegen op de T2-campus in Genk, waarvan ook de Vlaamse overheid een partner is, en is goed voor een investering van 1,4 miljoen euro. Het project kadert in het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

Minister, wat is specifiek voor dit project het aandeel van de Vlaamse overheid in die 1,4 miljoen euro? Welke doelstellingen heeft TECHville? Op welke manier zal de Vlaamse overheid rekening houden met eventuele oplossingen die via TECHville worden aangereikt? Last but not least: wat is de link met Technopolis?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Het project TECHville wordt gerealiseerd door T2 cvba in de T2-campus op het Thor Park in Genk. Vlaanderen heeft in dit strategisch investeringsproject 25,5 miljoen euro van de 57 miljoen euro geïnvesteerd. 12,5 miljoen euro kwam van VDAB, 6,5 miljoen euro via het departement Onderwijs en 6 miljoen euro vanuit het SALK 1.0. Voor de investering in het ontwerp en inrichting van TECHville kon T2-campus rekenen op de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De investering bedraagt bijna anderhalf miljoen euro, waarvan 1.427.000 euro voor het project TECHville en 46.405 euro voor het annex-project met de welluidende naam Technologiebende.

De arbeidsmarkt en de economie hebben een heel grote nood aan technische profielen. TECHville kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inspireren van jongeren om te kiezen voor een STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en later hopelijk ook voor een STEM-job. TECHville wil de jongeren prikkelen door hen aan de slag te laten gaan met concrete maatschappelijke uitdagingen zoals energie of afvalbeheer of hoe je een huis slim maakt en wat een smart city kan betekenen voor elke burger.

Het is een referentieproject met een duidelijke STEM-doelstelling, namelijk jongeren bewust maken van de technologische impact op ons leven, in de concrete case van ‘de steden van de toekomst’. Jongeren gaan aan de slag op vijf eilanden, met hands-on of digitaal ondersteunde opdrachten rond programmeren, domotica en smart grid, materialen en afvalverwerking, energieproductie en -opslag. Deze technieken en technologieën zijn terug te vinden in de leerlabo’s van de T2-campus en er wordt een verbinding gelegd naar voortgezet onderwijs en volwassenenvorming.

Er is momenteel geen structurele link met Technopolis. Het concept van TECHville is zeer verschillend van Technopolis. TECHville is een concept waar jongeren in kleine groep een halve dag aan de slag gaan met STEM-uitdagingen in de context van een slimme stad. Jongeren worden in een intensief traject een halve dag ondergedompeld. Qua locatie is Genk zeer complementair met Technopolis in Mechelen. Voor scholen uit Limburg is het minder gemakkelijk om snel en efficiënt op bezoek te gaan in Mechelen. Het is wel niet structureel zo, maar je voelt dat er wel opportuniteiten zijn om qua werking toch een link te leggen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Over die link is mijn spontane reactie of er dan niet beter een structurele samenwerking zou komen tussen Technopolis en TECHville, hoewel ik denk dat TECHville iets dieper gaat in de techniek en de innovatiematerie. Ik heb alleen maar schrik dat we straks met twee poten zitten: iets in Genk, met alle respect voor mijn collega Lantmeeters die daar de boel moet beredderen, en iets in Mechelen. Ik zou het goed vinden dat er een structurele samenwerking kan komen en uitwisselingen tussen de beide en dat er nagedacht wordt over een visie. Zo zitten we straks niet met ook nog een excellentiecentrum aan de kust, dat iets doet rond studenten die zich vanwege transportproblemen moeilijk kunnen verplaatsen naar Mechelen. De vraag is of we niet iets meer kunnen inzetten op een structurele omkadering.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Gryffroy, ik ga er absoluut mee akkoord dat er contacten zijn, dat ministens de educatieve kennis wordt uitgewisseld. We nemen dat dus op. Dus u hebt een punt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.