U bent hier

In de kijker

Opheffing SYNTRA Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2021 zal het Agentschap voor Ondernemersvorming, SYNTRA Vlaanderen, worden opgeheven. De taken zullen worden verdeeld tussen de departementen Werk en Sociale Economie, Onderwijs en Vorming, VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vreest dat dit tot versnippering zal leiden en is ook bezorgd over de taken die VDAB op zich zal nemen. Hoe reageert minister Hilde Crevits op dit advies van de Vlor? Deelt ze de bezorgdheden over de rol van VDAB? Welke stappen heeft ze al genomen in deze operatie? Lees hier het verslag.

Video

Verslag


Agenda

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits
1600 (2019-2020)
van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
1610 (2019-2020)
van Jos Lantmeeters aan minister Hilde Crevits
1701 (2019-2020)

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.