U bent hier

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland lanceerden enkele jaren geleden het opleidingstraject ‘Toeristische ambassadeur’. De bedoeling was om toeristische uitbaters, ondernemers of werknemers actief in de toeristische sector – denk aan restaurant- of B&B-uitbaters – kennis te laten maken met de troeven van de streek, in zoverre ze die zelf nog niet zouden kennen. Door het zelf te ontdekken, kunnen zij die ervaring immers beter overbrengen aan bezoekers. Tijdens het traject kregen ze verder nog mee hoe ze hun toeristen op een persoonlijke manier kunnen benaderen, hen met overtuigde fierheid heel wat ‘insider tips’ kunnen geven en hen wegwijs kunnen maken in de streek. Aan het einde van het traject kregen ze ook een bordje met ‘Toeristisch infopunt’ om uit te hangen.

Ook rond de Van Eyck-tentoonstelling in Gent werkte Toerisme Oost-Vlaanderen een cursus uit waarbij ze de Gentse horeca tot ambassadeurs van het Van Eyckjaar opleidden. Er was ook een workshop over gastvrijheid, een historische uiteenzetting over Jan Van Eyck zelf en over de activiteiten die het komende jaar zullen worden georganiseerd. Tot slot bezochten ze uiteraard ook de tentoonstelling zelf.

De 3 cursussen die werden georganiseerd, waren telkens volzet. Dat is een heel goede zaak. Uiteindelijk kregen 45 horecaondernemers een Van Eyck-certificaat. Je kunt die ook al vinden op de websites van enkele Gentse restaurants. Gezien het grote succes van die trajecten, wil ik u graag de volgende vragen stellen, minister. Krijgt ook Toerisme Vlaanderen signalen dat de toeristische sector geïnteresseerd is om meer specifieke info rond de eigen streek of bepaalde events te ontvangen? Werden daar al bevragingen rond georganiseerd? Zet Toerisme Vlaanderen ook zelf in op dergelijke trajecten? Wilt u in de toekomst ook nadenken over het opleiden van toeristische ondernemers tot ambassadeurs van stad of regio? Plant Toerisme Vlaanderen initiatieven om de lokale sector te informeren over bepaalde grote evenementen, zoals de tentoonstelling over Van Eyck in Gent en de World Choir Games in juli?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Talpe, het was een aangenaam weerzien in Ieper vorige week, waar er ook een heel mooie tentoonstelling loopt in verband met de wederopbouw na ‘honderd jaar oorlog’.

In antwoord op uw eerste vraag: Toerisme Vlaanderen heeft daar nog geen bevragingen rond georganiseerd, maar probeert, samen met de lokale partners, de toeristische sector zoveel mogelijk te informeren over de acties en events die worden ondernomen en waar de lokale sector zich zeker bij kan aansluiten.

Toerisme Vlaanderen heeft inderdaad al dergelijke projecten opgestart, voornamelijk met betrekking tot het promoten van Vlaanderen als culinaire bestemming. Om de reputatie van Vlaanderen internationaal te verbeteren en te verhogen, werkt Toerisme Vlaanderen met culinaire vakmannen samen. Culinaire vakmannen zoals chefs, brouwers, chocolatiers, beenhouwers, en andere producenten versterken zo, samen met Toerisme Vlaanderen, bij pers, culinaire influencers en toeristen de positie van Vlaanderen als culinaire bestemming. We hebben dat bijvoorbeeld in Gent heel fel gedaan met de tentoonstelling rond Van Eyck. Daar was een heel gastronomisch luik aan verbonden.

De populairste ambassadeurscampagne is natuurlijk Jong Keukengeweld. Onder deze noemer wordt een collectief opgebouwd van jonge chefs, jonge ambassadeurs. Met andere vakmannen zoals topchefs, lokale chefs, brouwers, chocolatiers wordt ad hoc, afhankelijk van de opportuniteit die zich bij Toerisme Vlaanderen voordoet, samengewerkt.

Binnenkort zal Antwerpen gaststad zijn van The World’s 50th Best Restaurant Awards. Naar aanleiding hiervan werden tien ambassadeurs geselecteerd om de internationale pers warm te maken om sterke verhalen over onze culinaire bestemming te schrijven. In het kader van de voorbereiding van dit evenement werden reeds twee succesvolle klankbordgroepen georganiseerd onder leiding van Event Flanders en Toerisme Vlaanderen en in samenwerking met de stad Antwerpen. In april 2020 volgt nog een laatste pre-eventklankbordgroep.

Aan beide voorbije sectormomenten werd deelgenomen door telkens een dertigtal vertegenwoordigers van onze Vlaamse horecasector gaande van chefs tot diverse horecaondernemers uit verschillende steden. Anderzijds werd door Event Flanders en Toerisme Vlaanderen de bottom-upstrategie voor de deelevenementen uit de doeken gedaan, die we koppelen aan een warme oproep aan de sector om mee initiatief te nemen.

Een gelijkaardige aanpak in samenwerking met diverse Vlaamse steden heeft geleid tot nog eens een zestal grootschalige publieksevenementen die worden georganiseerd door de steden naar aanleiding van dit grote evenement. Ik denk bijvoorbeeld aan Oostende en Brugge.

Het open en bottom-up betrekken en enthousiasmeren van sector en steden heeft geleid tot een zeer uitgebreid en gedragen lokaal Vlaams aanbod, dat reikt van internationaal culinair topniveau tot een breed Vlaams culinair feest dat de doelstellingen meer dan invult en waarvoor we als gastbestemming reeds meermaals lof mochten ontvangen.

Naast deze culinaire reputatie zet Toerisme Vlaanderen heel specifiek in op het informeren en sensibiliseren van partners over specifieke events. In 2018 organiseerde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de opleidingspartners voor organisaties met gidsenwerking en gidsen lezingenreeksen rond de drie Vlaamse Meesters.

Het ambassadeurs- en gastheerschap zijn thema’s die nauw aansluiten bij de beleidslijnen die we in de beleidsnota hebben uitgezet. Ik heb de opdracht gegeven aan Toerisme Vlaanderen om binnen het kader van de operationele vertaling van de beleidsnota verder te onderzoeken of en zo ja hoe eventueel nieuwe ambassadeursacties ter versterking van de prioritaire Vlaanderenbrede thema’s en verhaallijnen kunnen worden uitgewerkt.

Toerisme Vlaanderen heeft de opdracht om de beleidsnota te vertalen in een operationeel meerjarenplan. Het resultaat hiervan zal aangeven welke concrete initiatieven we hierin zullen ondernemen. In de tussentijd worden de bestaande initiatieven om de lokale sector te informeren uiteraard voortgezet. Ik verwijs daarvoor naar de maandelijkse e-nieuwsbrief van Toerisme Vlaanderen.

Voor de culinaire sector worden sectormomenten georganiseerd om de horecasector te informeren over grote culinaire campagnes of evenementen waar Toerisme Vlaanderen zelf mee in de organisatie zit.

In het kader van de World Choir Games, tussen 5 en 15 juli 2020, wordt door het lokaal organisatiecomité actief samenwerking gezocht met lokale ondernemers, horeca en middenstandverenigingen. Lokale handelaars worden ook betrokken bijvoorbeeld bij het samenstellen van goodiebags, of het verzorgen van catering in het kader van het evenement, maar zijn in andere gevallen ook gastheer van vriendschapsconcerten.

Ook bij het wereldkampioenschap (WK) wielrennen op de weg van 19 tot 26 september 2021 worden, in samenwerking met de gaststeden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven, de ondernemers en de lokale toeristische sector nauw betrokken. Ze zullen tijdig worden geïnformeerd over het WK en worden uitgenodigd om te participeren aan het evenement en aan het voortraject, een aantrekkelijk activatieprogramma in aanloop van het wereldkampioenschap. Lokale ondernemers en horeca zijn de beste ambassadeurs om Vlaanderen te promoten.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Het verheugt mij dat u de sector maximaal wilt informeren en ondersteunen. Ik had ook niets anders verwacht. Er zijn al gelijkaardige projecten opgezet, vooral dan rond het culinaire. Dat bleek uit het eerste deel van uw antwoord. Het was een goede zet om daarop in te zetten. We hebben ook andere troeven in onze regio’s die we via die ambassadeursprojecten meer in de verf kunnen zetten. Ik denk maar aan mooie plekjes en verborgen pareltjes. Het klopt natuurlijk dat de provincie dan de betere partner is. De provincie heeft daar immers beter zicht op. Op dat vlak kunnen we ons beter richten naar de provincies en de lokale besturen, die daar ook hun rol kunnen in spelen.

Het ambassadeurschap moeten we ten volle uitdragen, ik geloof daar rotsvast in. Ik heb dat al meermaals aangehaald in de commissie, maar ook in mijn eigen stad. Alle Ieperlingen kunnen onze stad uitdragen en ik wil ook dat alle Vlamingen Vlaanderen mee uitdragen overal waar ze gaan. Als toeristen weer thuiskomen herinneren ze zich de mooie omgeving, maar vooral ook de sympathieke mensen en of ze hulpvaardig waren. Daarom is het belangrijk om onze toeristische sector op die manier te stimuleren. Als je als toerist in een nieuwe omgeving aankomt, ben je op zoek naar plaatsen om iets te eten, een fiets te huren, enzovoort. Door ze op die manier te helpen, kunnen we het voor toeristen nog aangenamer maken in onze stad.

Ik wil eindigen met een tip, die ook voor andere steden nuttig kan zijn. In Ieper hebben we een ‘living memory business club’ waarbij we bedrijven en musea met elkaar in contact brengen. We maken de bedrijven ambassadeur van onze musea. Als zij ondernemers waarmee ze in gesprek gaan, op bezoek hebben, kunnen ze hen ook laten kennismaken met onze stad en de historiek ervan. Dat kan ook uitgerold worden in andere provincies en steden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.