U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

In de kijker

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand: gedachtewisseling

Vandaag wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand. Ook de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) namen deel aan het debat.

Video

Verslag

25 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen)
246 (2019-2020) nr. 1

Agenda

25 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen)
Verslaggevers

De leden van de VGC-raad zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de gedachtewisseling

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Werkbezoeken en hoorzitting

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.