U bent hier

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

De stad Brussel plant een nieuwe tramlijn naar deelgemeente Neder-Over-Heembeek, tot aan het Militair Hospitaal. Vlak bij het Militair Hospitaal ligt ook de Medialaan in Vilvoorde, waar toch wel een aantal bedrijven gevestigd zijn die voor tewerkstelling zorgen.

De actiegroep Openbaar Vervoer Nu heeft ook al gepleit om de geplande tramverbinding door te trekken tot aan de Medialaan in Vilvoorde. Het zou over amper 1,3 kilometer gaan, die noodzakelijk is om die uitbreiding te maken. Deze uitbreiding is bij mijn weten niet in de plannen van de MIVB opgenomen. Bovendien ligt de Medialaan op Vlaams grondgebied, en daar rijden wel al trambussen van de Lijn.

Minister, hoe staat u ten opzichte van het voorstel om de tramlijn van Brussel naar Neder-Over-Heembeek en het Militair Hospitaal te verlengen tot aan de Medialaan? Hebt u over dit voorstel al overleg gehad met uw Brusselse collega’s?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

U weet dat we in Vlaanderen volop bezig zijn met de inrichtingswerken voor de Ringtrambus, die Jette met de luchthaven van Zaventem zal verbinden. Deze trambus rijdt via de Albert I-laan verder door naar het centrum van Vilvoorde. Dit jaar starten ook de werken aan het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Medialaan. Hierbij wordt het op- en afrittencomplex volledig aangepakt, waarbij er plaatsgemaakt wordt voor de fiets,  voetgangers en een ecologische verbinding. Je kunt deze projecten bekijken op de website https://www.werkenaandering.be/nl. Ze zijn hier ook al uitgebreid toegelicht in de commissie.

In het kader van de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de Medialaan werd begin 2019 nagegaan of er ruimte was voor een tramverbinding onder de R0. Het besluit was hier dat dit, hoewel het niet evident is, in theorie technisch mogelijk is, dus mocht de MIVB hier een connectie willen maken, dan zou dat in principe kunnen. Het is echter wel zo dat het aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de MIVB is om te beslissen of ze dit willen doortrekken of niet. Het kan technisch gezien.

Er is hierover geen overleg geweest met de Brusselse Regering. Het is aan de Brusselse Regering en de MIVB om te beslissen of zij al dan niet dit voorstel willen uitwerken. Als ze dat wel van plan zijn, neem ik aan dat ze hierover met ons overleg zullen plegen.

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Bedankt, minister, voor uw duidelijke antwoord. Ik begrijp dat het technisch mogelijk is, en dat de bal eigenlijk in het kamp van Brussel ligt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.