U bent hier

In de kijker

Instrumentendecreet: hoorzitting

Voor het nieuwe omgevingsbeleid keurde de Vlaamse Regering onlangs het ontwerp van Instrumentendecreet goed. Met dat ontwerp van decreet wil ze overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, tools bieden voor de realisatie van hun ruimtelijke projecten. De ‘instrumentenkoffer’ uit het Landinrichtingsdecreet uit 2014, een set van diverse instrumenten inzake inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid, wordt nu verruimd met bestaande, verbeterde en nieuwe instrumenten. In het kader van dit ontwerp van decreet houden de leden van de commissie een aantal hoorzittingen. In deze tweede hoorzitting ontvangen ze Toon Denys (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij), Hilde Van Leirsberghe (diensthoofd projectondersteuning Vlaamse Landmaatschappij), Dieter Wouters (voorzitter bestuurlijke commissie Kwaliteitsvolle Omgeving van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Gert Huybrechts (adviseur Vlaamse Confederatie Bouw), Catherine Croes (vertegenwoordiger Fednot (de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) / Vlanot (de Vlaamse Raad van het Notariaat)) en Orde van Vlaamse Balies.

Video

Verslag

18 (2019-2020)
Externe sprekers
Toon Denys (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij), Dieter Wouters (voorzitter bestuurlijke commissie Kwaliteitsvolle Omgeving van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw) en Catherine Croes (vertegenwoordiger Fednot (de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) / Vlanot (de Vlaamse Raad van het Notariaat))

Agenda

van de Vlaamse Regering
194 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Externe sprekers
Toon Denys (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij), Dieter Wouters (voorzitter bestuurlijke commissie Kwaliteitsvolle Omgeving van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw) en Catherine Croes (vertegenwoordiger Fednot (de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) / Vlanot (de Vlaamse Raad van het Notariaat))
Verslaggever
Inez De Coninck

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.