U bent hier

Vergadering

woensdag 19 februari 2020, 9.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Voorzitter

In de kijker

Instrumentendecreet: hoorzitting

Voor het nieuwe omgevingsbeleid keurde de Vlaamse Regering onlangs het ontwerp van Instrumentendecreet goed. Met dat ontwerp van decreet wil ze overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, tools bieden voor de realisatie van hun ruimtelijke projecten. De ‘instrumentenkoffer’ uit het Landinrichtingsdecreet uit 2014, een set van diverse instrumenten inzake inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid, wordt nu verruimd met bestaande, verbeterde en nieuwe instrumenten. In het kader van dit ontwerp van decreet houden de leden van de commissie een aantal hoorzittingen. In deze tweede hoorzitting ontvangen ze Toon Denys (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij), Hilde Van Leirsberghe (diensthoofd projectondersteuning Vlaamse Landmaatschappij), Dieter Wouters (voorzitter bestuurlijke commissie Kwaliteitsvolle Omgeving van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Gert Huybrechts (adviseur Vlaamse Confederatie Bouw), Catherine Croes (vertegenwoordiger Fednot (de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) / Vlanot (de Vlaamse Raad van het Notariaat)) en Orde van Vlaamse Balies.

Video

Agenda

18 (2019-2020)
Externe sprekers
Toon Denys (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij), Hilde Van Leirsberghe (diensthoofd projectondersteuning Vlaamse Landmaatschappij), Dieter Wouters (voorzitter bestuurlijke commissie Kwaliteitsvolle Omgeving van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Gert Huybrechts (adviseur Vlaamse Confederatie Bouw), Catherine Croes (vertegenwoordiger Fednot (de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) / Vlanot (de Vlaamse Raad van het Notariaat)) en Orde van Vlaamse Balies

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.