U bent hier

Vergadering

dinsdag 18 februari 2020, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

In de kijker

Suïcidepreventie: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering stelde in 2012 een Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op, met als doel het aantal zelfdodingen tussen 2000 en 2020 met 20 procent te verminderen. Over de stand van zaken van dit actieplan wisselen de leden van de commissie van gedachten met minister Wouter Beke, met prof. dr. Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Zelfmoordpreventie (VLESP) en met Kirsten Pauwels van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

24 (2019-2020)
Externe sprekers
Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding), prof. dr. Gwendolyn Portzky (Vlaams Expertisecentrum Zelfmoordpreventie) en Kirsten Pauwels (Centrum ter Preventie van Zelfdoding)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.