U bent hier

In de kijker

Werking SALV: gedachtewisseling

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. Over de werking van de SALV en de plannen voor 2020 wisselden de leden van de commissie van gedachten met Hendrik Vandamme en Koen Carels, respectievelijk voorzitter en secretaris van de SALV.

Video

Verslag

23 (2019-2020)
Externe sprekers
Hendrik Vandamme (voorzitter van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)) en Koen Carels (secretaris van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV))
253 (2019-2020) nr. 1
Bijlage: presentatie SALV (pdf)

Agenda

23 (2019-2020)
Externe sprekers
Hendrik Vandamme (voorzitter van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)) en Koen Carels (secretaris van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV))
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.