U bent hier

In de kijker

Nieuwe bestemming kerkgebouwen: gedachtewisseling

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Over de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen wisselden de leden van de commissie van gedachten met ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en met experts uit de sector.

Video

Verslag

22 (2019-2020)
Externe sprekers
Jonas Danckers (adviseur religieus erfgoed, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), Linda Boudry (medewerker Kenniscentrum Vlaamse Steden), Tania Hertveld (bestuurscoördinator Team Vlaams Bouwmeester), Jan Jaspers (adviseur kerkenplannen en kerkgebouwen, Bisschoppenconferentie van België), Sonja Vanblaere (administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed), Dieter Delbaere (Urbain architectencollectief uit Gent), Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
244 (2019-2020) nr. 1

Agenda

22 (2019-2020)
Externe sprekers
Jonas Danckers (adviseur religieus erfgoed, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), Linda Boudry (medewerker Kenniscentrum Vlaamse Steden), Tania Hertveld (bestuurscoördinator Team Vlaams Bouwmeester), Jan Jaspers (adviseur kerkenplannen en kerkgebouwen, Bisschoppenconferentie van België), Sonja Vanblaere (administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed), Dieter Delbaere (Urbain architectencollectief uit Gent), Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)

De leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering worden uitgenodigd de gedachtewisseling bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.