U bent hier

Vergadering

donderdag 20 februari 2020, 14.15u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

In de kijker

Toetsen einde basisonderwijs: hoorzitting

Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat basisscholen aan het einde van het zesde leerjaar bij alle leerlingen gevalideerde toetsen moeten afnemen. De school kan vrij kiezen tussen drie types van toetsen. In de beleidsnota van minister Weyts worden centrale net- en koepeloverschrijdende toetsen in het vooruitzicht gesteld. De leden van de commissie houden een hoorzitting met de huidige drie aanbieders van gevalideerde toetsen.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
16 (2019-2020)
Externe sprekers
Patriek Delbaere (algemeen directeur, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten), Steven De Laet (pedagogisch adviseur, coördinator basisonderwijs regio Oost en projectleider OVSG-toets), Elias Hemelsoet (coördinator Studie - en Ontwikkelingsdienst OVSG), Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Hilde Hendrickx (schoolbegeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Anne Verhoeven (teamverantwoordelijke Dienst Curriculum en Vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Prof. Dr. Rianne Janssen (hoofd Eenheid Onderwijseffectiviteit en -evaluatie, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven), Dr. Koen Aesaert (projectleider basisonderwijs en coördinator data-analyse Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen) en Dr. Mieke Heyvaert (teamleider Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.