U bent hier

Commissievergadering

donderdag 13 februari 2020, 9.55u

Voorzitter
van Filip Brusselmans aan minister Benjamin Dalle
1276 (2019-2020)

De heer Brusselmans heeft het woord.

Bedankt, eerste ondervoorzitter.

Dippen is een nieuwe hype. Ik ben het een paar keer tegengekomen zonder eigenlijk te beseffen dat het dippen was, tot ik de polemiek in Nederland daarrond gevolgd heb, waar het al veel langer een probleem is. Dippen behoort tot de kansspelen, want de winnaar wordt bekendgemaakt door middel van een loting en voor deelname wordt betaald.

Voor mensen die het niet goed kennen: dit gebeurt meestal op Facebook of andere socialmediaplatformen. In een post geeft de organisator aan om welke prijs het gaat en hoeveel lootjes er beschikbaar zijn. Je koopt dan een lootje en maakt vervolgens kans op de grote prijs. Het is eerder zo dat je met een klein lot een groter lootje kunt kopen om dan uiteindelijk de hoofdprijs te kunnen winnen. Het is iets ingewikkelds, maar het komt er uiteindelijk op neer dat het een kansspel is.

In Nederland, waar het echt wel een probleem is, kwam er reeds reactie van de Kansspelautoriteit, die aan consumenten adviseert om niet mee te doen aan illegale loterijen. Uiteraard. Begin vorige week kondigde de Nederlandse overheid aan dat ze hierover ging samenzitten met Facebook.

Minister, het is, gezien uw bevoegdheid, misschien een beetje raar dat ik met kansspelen bij u terechtkom. Maar vroeg of laat zou dit toch op onze agenda komen aangezien het quasi exclusief wordt georganiseerd op online socialmediaplatformen, vooral Facebook.

Minister, kent u het fenomeen? Bent u daarover ingelicht?

Zijn er statistieken over hoe vaak het in ons land voorkomt, en dan voornamelijk op de online platformen?

Hoeveel illegale kansspelen worden er, naast het dippen, jaarlijks vastgesteld in Vlaanderen?

Hebt u afspraken met platformen zoals Facebook over dergelijke zaken?

Plant u overleg met de FOD Justitie, meer bepaald met de Kansspelcommissie?

Plant u andere initiatieven om dit fenomeen, en in het algemeen alle illegale kansspelen op mediaplatformen, tegen te gaan?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega Brusselmans, ik moet toegeven dat ik nog niet bekend was met het fenomeen vooraleer u uw vraag stelde. Ik heb het moeten googelen, en ik kwam effectief bij heel wat Nederlandse websites uit. Bij ‘dippen’ denk ik aan dipsaus of misschien aan ‘skinny dipping’. Dat kennen ze op de fractiedagen van de Open Vld, nietwaar collega D’Hose? (Gelach)

Ik heb het nagevraagd bij Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. Het kenniscentrum heeft de federale Kansspelcommissie geconsulteerd. Ook daar hebben ze weinig of geen ervaring met dit fenomeen. Ik vermoed dat het nog niet heel erg populair is in Vlaanderen. Zoals het in Nederland bekend is, staat het in Vlaanderen nog niet specifiek op de radar – zeker niet onder de naam ‘dippen’. We zullen dit inderdaad moeten opvolgen want het kan snel overwaaien.

Dat sociale kansspelen in het algemeen online welig tieren, daar is de Kansspelcommissie natuurlijk wel van op de hoogte, net als de onderzoekers bij het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. 

Voor de statistieken of schattingen kan ik enkel doorverwijzen naar mijn federale collega van Justitie en naar de Kansspelcommissie die hiervoor bevoegd zijn. Ik heb die bevoegdheid niet en ik heb daar ook geen statistieken over. Dat is in het algemeen mijn reactie op uw vraag. Dit zijn hoofdzakelijk federale elementen. Het strafrecht kan betrokken zijn. De Kansspelcommissie kan betrokken zijn, net als politie, justitie enzovoort. Daar zijn heel wat federale elementen aan. Misschien kan er in het federale parlement aandacht aan worden besteed.

Mediawijsheid valt wel onder mijn bevoegdheid. Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid heeft aandacht voor alle vormen van verslaving, en dus ook voor het online gokken. Dat is een belangrijke zorg; in het algemeen en zeker ook ten aanzien van de jeugd. Vorige week heeft de Vlaamse Regering het zogenaamde jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd. De vijfde prioriteit daarin is mediawijsheid. Dat zit te paard op het mediabeleid en op het jeugdbeleid. We hebben daarbij uiteraard heel veel aandacht voor dit soort nieuwe fenomenen. We zullen dit met aandacht blijven volgen.

Er is niet alleen het kenniscentrum Mediawijs. Ook het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), dat zich ook bezighoudt met illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, neemt daar initiatieven. Er is onze eigen communicatie van De Ambrassade, watwat.be, waarop heel wat informatie staat over fenomenen als online gokken gericht op jongeren. Er is de website allesovercenten.be. Er is druglijn.be. En de CAW’s (centra voor algemeen welzijnswerk) bieden, onder het departement Welzijn, eerstelijnsondersteuning bij dit soort fenomenen. De zorg is dus zeker gedeeld. Een stukje kan via Mediawijsheid, maar heel veel wordt ook op federaal niveau georganiseerd.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Het is hier inderdaad nog niet zo bekend. Ik denk ook niet dat het heel veel voorkomt. Maar het bestaat wel degelijk. Ik heb het zelf ook al gezien. Ik stelde mijn vraag om de bal hier een beetje aan het rollen te brengen en om onder de aandacht te brengen dat het wel degelijk bestaat, zodat het probleem in de kiem kan worden gesmoord. Dan is samenwerking met het Kenniscentrum Mediawijsheid en uw departement inderdaad belangrijk.

Ik heb de berichtgeving gelezen dat de Nederlandse overheid over die zaken contact ging opnemen met Facebook. Als daar concretere informatie over komt, bent u dan bereid om daarover eens van gedachten te wisselen met het Nederlandse departement voor Media, of met de afdeling die daar precies mee bezig is?

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik houd het heel kort, maar ik vind het belangrijk om elke gelegenheid aan te grijpen om zo veel mogelijk medestand te vinden in dit parlement om samen te strijden voor een totaal verbod op gokreclame, hopelijk samen met de andere fracties.

Wij hebben de vorige legislatuur ook een voorstel van decreet daartoe ingediend. Het advies van de Raad van State zei toen dat het federale materie was. Maar ik denk dat we samen toch op zijn minst de federale collega’s moeten aansporen om er zo snel mogelijk werk van te maken. De experten, de ervaringsdeskundigen smeken om een verbod op reclame. We moeten daar echt werk van maken.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik ben zeker bereid om het verder op te volgen en de dialoog voort te zetten. Op termijn moet het misschien ook toegevoegd worden aan de bevoegdheid Media op Vlaams niveau, maar dat is nog een andere discussie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.