U bent hier

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Voorzitter, dit is een korte opvolgvraag. Minister, ik stelde hierover al een schriftelijke vraag. U antwoordde zeer volledig, zoals we dat gewoon zijn, over de financiering van een en ander. Er ontbreekt echter nog een stuk financiering voor deze wielerpiste, die belangrijk is, niet alleen voor Limburg. Die zou immers een mooie aanvulling zijn op het fietsaanbod dat ons vandaag al kenmerkt. Ook de sector vraagt naar deze infrastructuur. U gaf in dat schriftelijk antwoord ook aan dat u zelf initiatieven had genomen om het ontbrekende bedrag van ongeveer 2 miljoen euro nog bij elkaar te krijgen. U verwees ook naar de timing van de raad van bestuur, die eind januari samenkwam.

Wat is de stand van zaken? Hebt u ondertussen een perspectief wat het wegwerken van dat tekort van 2 miljoen euro betreft? Welke initiatieven hebt u daartoe genomen? Werd de ambitie van de raad van bestuur gehaald? Met andere woorden, werd de gunning gedaan op 20 januari? Welke volgende stappen dienen nog te worden gezet voor het concretiseren van een en ander?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik ben niet de moeilijkste mens ter wereld, maar dit is een rare vraagstelling. Als u een detailvraag of een bijvraag stelt op grond van een schriftelijk antwoord, gaan we nog meer in detail. Het is wat vreemd dat dit dan aan bod komt in de vorm van een vraag om uitleg.

Ten gronde is het zo dat wij momenteel – nog los van de discussie of dit gaat over een lokale problematiek – de laatste hand leggen aan het financieringsmodel voor de velodroom. Vanuit Vlaamse hoek hebben wij al serieus ons deel gedaan. Wij investeren 6 miljoen euro in de bouw van de piste, en nog eens 2,2 miljoen euro in de exploitatie ervan. Dat maakt ons voor wat men de ‘life cycle cost’ noemt tot de belangrijkste partner. Wij nemen het leeuwendeel van de totale ‘life cycle cost’ op ons.

De voorbije maanden hebben wij de bevestiging gekregen van Limburg Sterk Merk (LSM) dat het in 7 miljoen euro voorziet voor de bouw van de piste. LSM focust enkel op de eenmalige kost en niet op de exploitatiekost. Met Heusden-Zolder hebben we een alternatieve financiering opgezet om het cashflowprobleem op te lossen, zodat er voldoende middelen ter beschikking zijn tijdens de bouwfase. Die regeling ligt momenteel ter validering bij de btw-administratie. Daar moeten we dus op wachten. De timing is mij niet volledig duidelijk. Men heeft gezegd eind februari, ik hoop dat het tegen dan rond kan zijn.

Er is de financiële, fiscale mechaniek. Maar daarnaast zijn er natuurlijk de centen zelf. Daarvoor rekenen we op Lotto. We hebben opnieuw een subsidieaanvraag ingediend. We wachten op het akkoord van de btw-administratie voor dat definitieve financieringsmodel. Pas wanneer die twee elementen in orde zijn, kunnen we als goede huisvaders overgaan tot de gunning. Daarom is de vergadering van de raad van bestuur van januari uitgesteld. Als goede huisvaders moeten we natuurlijk de financiering 100 procent rond hebben, inclusief duidelijkheid over de btw-problematiek. Dan kunnen we vooruit.

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Dank u, minister. Het gaat hier over bovenlokale sportinfrastructuur. Als we alleen op de fietsers uit Heusden-Zolder moeten rekenen, gaan we er niet geraken. Het is niet echt een lokaal dossier.

Begrijp me niet verkeerd, de overheid heeft er meer dan voldoende middelen voor toegezegd: Vlaanderen, LSM en Heusden-Zolder doen daar serieus hun best. Enkel de post private financiering stond nog open. Ik begrijp dat we daar opnieuw op Lotto rekenen en dat we daarvoor opnieuw een dossier indienen. We hopen dat dat goed komt en dat ook de btw-ruling in ons voordeel uitdraait, en dat we dus snel en eindelijk – want dat dossier sleept al heel lang aan – concreet kunnen worden.

De heer Muyters heeft het woord.

Het dossier sleept al lang aan, maar Vlaanderen heeft zijn engagementen al vanaf het begin duidelijk gemaakt. Er zijn andere partners die niet over de brug komen met de middelen die oorspronkelijk voorzien waren. Dat maakt dat het dossier lang aansleept. Voor zover ik weet liggen de middelen vanuit Vlaanderen al van in 2012 klaar om te investeren in die wielerpiste.

Soms zeggen we: 'eieren of jong'. Ofwel moet het er nu maar komen, ofwel kunnen die middelen voor iets anders worden ingezet.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Daaraan toegevoegd en concluderend en geen onrust creërend, wil ik zeggen dat het echt wel de bedoeling is dat de middelen die wij daarvoor hebben gereserveerd, worden toegewezen. LSM heeft al, waarvoor dank, een geste gedaan en 1 miljoen euro extra op tafel gelegd. Nu is het even afwachten of ook Lotto over de brug komt, en dan is er nog de btw-problematiek.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.