U bent hier

Commissievergadering

donderdag 13 februari 2020, 14.24u

Voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, ik heb het gisteren al kort aangehaald, maar u hebt al meermaals aangekondigd dat er besparingen komen in het secundair onderwijs. Op kruissnelheid komen die op 100 miljoen euro per jaar. Voor 2020 zou dit al neerkomen op een vermindering van het budget van 20 miljoen. We gaan ervan uit dat er op dit moment onderhandeld wordt over hoe die besparingen gerealiseerd kunnen worden, maar er heerst echter heel veel onrust op de werkvloer. Dat heb ik gisteren ook al gezegd, omdat dat echt het geval is. Dat is mede omdat er heel wat mogelijke besparingsmogelijkheden circuleren en omdat het personeel in het duister tast.

Minister, zijn de onderhandelingen al begonnen? Wat hanteert u als tijdsschema? Wanneer wilt u een akkoord hebben? Welke decretale aanpassingen zijn nodig en wanneer moeten die rond zijn?

Wie is momenteel betrokken bij de onderhandelingen? Zitten de sociale partners mee aan tafel? Zijn er gesprekspartners die u op een ander moment plant te horen?

Welke besparingsmaatregelen liggen momenteel op tafel?

Er circuleert al even een lijstje. Dat lijstje komt terecht in scholen. Scholen maken zich daarom zorgen. Het gaat over het verminderen of verlagen van het aanwendingspercentage, de globale puntenenveloppe, een contactuur minder, het principe van degressiviteit herbekijken, niet-benutte vervangingseenheden inhouden, vaste benoeming in het verlofstelsel herbekijken en maximaliseren, naar 22 lesuren in een voltijdse aanstelling, naar 22 lesuren van 45 minuten enzovoort.

Voor ons zijn besparingen in onderwijs sowieso te betreuren. Maar waarvoor we zeker beducht zijn, is dat de werkdruk voor de leerkrachten niet mag verhogen. Minister, kunt u garanderen dat dergelijke maatregelen niet meer op de tafel liggen?

Over welke punten is het meningsverschil het grootst tussen de onderhandelaars? Over welke punten is er eventueel al consensus?

Maakt u in de totale besparingsoefening een koppeling met de aanpak en de financiering van het lerarentekort, met duaal lesgeven of met andere aspecten van het secundair onderwijs die extra middelen zullen vergen? Is er, met andere woorden, een totaalvisie? Want anders lijkt het mij voor de onderhandelaars moeilijk om in te stemmen met bepaalde zaken, indien er geen duidelijkheid bestaat over wat daar dan tegenover staat.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mevrouw Meuleman, u vraagt mij de kleren van het lijf, maar ik zal heel beknopt zijn. Die gesprekken lopen intern. Vanzelfsprekend zijn er contacten met de sociale partners. De timing is die van de begrotingscontrole. U weet dat we eind april naar het parlement moeten met de betrokken documenten. Intussen zal ik absoluut niet vooruitlopen op de verschillende pistes, laat staan die op tafel gooien of ingaan op concrete voorstellen die u doet. Dat zou misschien pas voor onrust zorgen. En het zou mogelijk zelfs gesprekken kunnen dwarsbomen of in moeilijkheden brengen. En ik geloof natuurlijk dat dat ver van uw intenties ligt. Net vanuit de ambitie om te kunnen slagen in deze niet gemakkelijke opdracht, denk ik dat ik er het best aan doe om die gesprekken nu voort te zetten, in alle discretie. En zo zult u, het parlement, uiteindelijk ter zake kunnen oordelen over het werkstuk dat we via die, hopelijk productieve, weg kunnen bereiken.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, ik had gehoopt op een omstandiger antwoord. Ik wil twee zaken aanhalen.

Eind april is er begrotingscontrole. Dat is natuurlijk heel laat, als maatregelen nog dit jaar moeten ingaan en als die besparing van 20 miljoen euro moet worden gerealiseerd in 2020. Ik neem aan dat u begrijpt dat er daarover ongerustheid bestaat op het veld. Die snelheid is belangrijk om ook dossiers die daaraan gekoppeld zijn, vlot te laten lopen, op het vlak van het lerarentekort en maatregelen die u op dat vlak wilt nemen, en de discussie die we gisteren nog hadden over de eindtermen. Het is dus toch belangrijk dat u er tempo in houdt.

U zegt dat u aan het onderhandelen bent. Maar een van mijn vragen was wie er rond de tafel zit. Zitten alle partners rond de tafel? Zitten de sociale partners rond de tafel? Zijn die betrokken of praat u op dit moment enkel met de koepels? Kunt u daarover duidelijkheid verschaffen? Kunt u mij garanderen dat iedereen die op dit moment rond de tafel móét zitten, ook rond die tafel zít?

Minister Ben Weyts

Wel, als ik wil slagen in mijn opdracht, zal ik sowieso toch altijd de nodige partners rond de tafel moeten brengen en daarmee in dialoog moeten gaan. Dat is alleszins de bedoeling.

Als u mij toestaat: door minder vragen te stellen, zult u mij helpen om sneller te werken. (Gelach)

Minister, het zal in elk geval mijn schuld niet zijn.

In alle ernst, er is wel degelijk grote ongerustheid. Ik denk dat mijn vraag terecht is. Ik zal blijven vragen stellen tot er duidelijkheid is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.