U bent hier

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Op donderdag 30 januari verstuurde Kind en Gezin een snelinfo met betrekking tot de start van de IKT-mix (inkomenstarief) vanaf 1 april 2020. Daarin wordt een link voorzien waarop je kunt doorklikken naar de brochure IKT-mix. Tot onze grote verwondering lezen we daar: “Ben je een organisator met een vergunning en met subsidies inkomenstarief? Dan kan je, als je meer vergunde plaatsen hebt dan plaatsen met subsidie voor inkomenstarief, plaatsen aanbieden met vrije prijs.”

Dit zou impliceren dat alleen wie in trap 2B en 2A zit, zou kunnen werken met IKT-mix, terwijl dat nooit de bedoeling is geweest. Het is altijd de bedoeling geweest toe te laten dat op één locatie zowel kinderopvangplaatsen aan inkomenstarief als plaatsen met vrije prijszetting mogelijk zouden zijn zonder dat die fysiek afgescheiden zouden zijn. Dat impliceert dat ook initiatieven in trap 0 en trap 1 de mogelijkheid hebben om bij een uitbreidingsronde te gaan werken met enkele inkomensgerelateerde plaatsen.

In het regeerakkoord hebben wij een zeer sterke nadruk gelegd op sociaal ondernemerschap. Het is belangrijk dat de agentschappen correcte informatie verstrekken en niet op systematische wijze zelfstandige initiatieven negeren.

Minister, is het mogelijk voor organisatoren van kinderopvang in trap 0 en trap 1 om te werken met IKT-mix indien zij in de komende uitbreidingsrondes enkele inkomensgerelateerde plaatsen toegewezen zouden krijgen ? Zo ja, zult u Kind en Gezin verplichten zijn informatie aan de organisatoren bij te schaven?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, op uw eerste vraag kan ik heel kort zijn. Het antwoord is ja.

Op uw tweede vraag kan ik ook kort zijn. De informatie in de snelinfo is inderdaad correct. De combinatie van plaatsen inkomenstarief en plaatsen vrije prijs – de IKT-mix – is pas mogelijk als een voorziening plaatsen heeft met subsidie inkomenstarief, trap 2. Zodra een voorziening zonder subsidie, trap 0, of enkel basissubsidie, trap 1, plaatsen krijgt toegekend met subsidie inkomenstarief, trap 2, kan zij de IKT-mix toepassen overeenkomstig de voorwaarden in het Subsidiebesluit.

Ik zal aan Kind en Gezin vragen om in de communicatie de nodige aandacht te geven aan de mogelijkheid voor organisatoren die nieuwe plaatsen trap 2 krijgen om dan ook IKT-mix toe te passen.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het zou wel zinvol zijn mocht er opnieuw een omzendbrief worden gestuurd. Vanop het terrein krijgen we namelijk heel wat info dat er daarrond blijkbaar wel wat verwarring bestaat. Men is nu in de veronderstelling dat enkel trap 2B en trap 2B met IKT-mix zouden kunnen werken. Mijn voorstel is dus om toch aan Kind en Gezin te vragen duidelijker te omschrijven dat de mogelijkheid ook bestaat voor trap 0 en trap 1.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.