U bent hier

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Op maandag 3 februari lanceerden zuivelcoöperatie Milcobel en de Universiteit Gent het gezamenlijke onderzoeksproject ‘Chair on Dairy Research’. Volgens de eerste berichten rond de aankondiging van dit project is het onder meer de bedoeling om hoogwaardig zuivelonderzoek te starten en bijvoorbeeld de invloed van melkeiwitten te gaan bestuderen.

In haar communicatie spreekt de UGent van een verderzetting van een eerder geslaagd project rond mozzarella, dat nu breder zal worden doorgetrokken en een win-winsituatie zal creëren voor de academische wereld, waar door onderzoek kennis kan worden opgebouwd en de zuivelsector dankzij de nieuwe kennis kan zorgen voor innovatie in haar producten.

Dat laatste is nodig, als we kijken naar de consumptie van melk. De klassieke melkconsumptie liep de laatste jaren fors terug. In 2008 bedroeg die namelijk nog 45 liter per Belg per jaar. In 2018 daalde deze consumptie verder naar 37 liter per Belg per jaar, volgens de cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij juicht in een eerste reactie alvast het project van de UGent en Milcobel toe en stelt terecht dat “de focus op innovatie en productiviteitsgroei past in de visie van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering”.

Minister, hoe staat u tegenover het project ‘Chair on Dairy Research’? Welke concrete onderzoeken zullen er worden gelanceerd? Hoe groot schat u het belang in van dit onderzoek voor de innovatie van de volledige zuivelsector? Hebt u enig zicht op de huidige financiering van dit project? Bent u van plan om dit onderzoek mee financieel te ondersteunen? Of op een andere manier? Hoe wordt de onafhankelijkheid van de onderzoekers ten opzichte van Milcobel gegarandeerd? Wanneer mogen de eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht? Zal er op regelmatige termijn gerapporteerd worden over de voortgang?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Vorige week maandag werd de ‘Milcobel Leerstoel Zuivelonderzoek’ gelanceerd. Het is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse zuivelcoöperatie Milcobel en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Het doel van deze nieuwe leerstoel is om onderzoeksresultaten van het academische niveau te vertalen naar nieuwe of verbeterde praktijktoepassingen in de zuivelindustrie. Dergelijke initiatieven zijn zeer sterk toe te juichen. Samenwerkingsverbanden tussen de academische en professionele wereld zijn een van de motoren voor innovatie. En innovatie is een cruciale hefboom voor onze Vlaamse economie, waar onze zuivelindustrie een belangrijk deel van uitmaakt.

Melk en afgeleide zuivelproducten omvatten de drie essentiële voedingsstoffen die elke mens nodig heeft: suikers, vetten en eiwitten. Deze leerstoel focust zich op dat laatste: de eiwitten die van nature aanwezig zijn in melk.

De komende vier jaar zal onder meer fundamenteel onderzoek gedaan worden naar de kenmerken van melkeiwitten, met als doel nieuwe of verbeterde inzichten te verkrijgen. Die inzichten kunnen gebruikt worden om eigenschappen van zuivelproducten te optimaliseren.

Dergelijk onderzoek is belangrijk om te kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen in de maatschappij en de zuivelmarkt. De universiteit kan gebruikmaken van de financiering en van de infrastructuur van de verschillende sites van Milcobel om bepaalde zaken op grotere schaal te testen. Omgekeerd kan Milcobel veel fundamenteler onderzoek doen door gebruik te maken van gespecialiseerde machines en kunnen ze putten uit de grote voorraad aan kennis die aan de universiteit aanwezig is.

Het gaat hier om een initiatief vanuit de bedrijfswereld, Milcobel dus, en de academische wereld, de UGent, waar we zelf niet rechtstreeks bij betrokken zijn. Ik heb geen zicht op de financiering, en mijn diensten participeren daar niet in. Het is wat mij betreft, alleszins positief dat de bedrijfswereld zelf mee instaat voor de totstandkoming van dergelijke projecten.

Aangezien dit project niet vanuit de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt, staan beide partijen zelf in voor de objectiviteit van het onderzoek. Ik heb er alle vertrouwen in, als oud-student van de UGent, dat een universiteit als UGent zowel de onafhankelijkheid als de objectiviteit van haar onderzoekers kan garanderen, en richtlijnen hanteert om dat te waarborgen.

Het project loopt over vier jaar. Het komt de initiatiefnemers toe om te rapporteren over vooruitgang en resultaten. Dat lijkt mij ook logisch. Globaal gezien is het voor mij zeer positief dat dit gebeurt.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Inderdaad, de melk- en zuivelsector is een belangrijk onderdeel van onze Vlaamse landbouwsector. Het is een sector die heel wat uitdagingen kent. Het is goed om te zien dat Milcobel de handen in elkaar slaat met de – waarschijnlijk onze beste – universiteit, de UGent, om hiermee een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen.

Het onderzoek en de innovatie blijven in deze sector de belangrijke hefbomen om de sector een duurzame toekomst te kunnen bieden. Het is een sector met heel wat kleine melkveehouders.

Minister Hilde Crevits

Ik zal me niet uitspreken over de beste universiteit. Iedereen heeft daar zo zijn voorkeuren in. Ik begrijp dat u alle vertrouwen hebt in het initiatief.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.