U bent hier

In de kijker

Brede weersverzekering

Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet over de brede weersverzekering goed. Dat decreet fuseerde het Algemene Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds, en de verzekering moet landbouwers een tegemoetkoming bieden bij schade aan landbouwgewassen. De verzekering is sinds 1 januari 2020 van kracht, maar er duiken problemen op bij de polissen. Zo wordt hitteschade niet vergoed, en landbouwers moeten de polissen betalen op een moment waarop ze weinig inkomsten hebben. Is minister Hilde Crevits op de hoogte van deze problemen? Welke maatregelen zal ze nemen? Pleegt ze overleg met de verzekeringsmaatschappijen?

Video

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.