U bent hier

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, het woord ‘fietstoerisme’ is deze namiddag al meermaals gevallen. Mijn excuses aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers uit andere provincies, maar ik verwijs opnieuw naar een onderzoek uit West-Vlaanderen. Vlaanderen Fietsland is een van de belangrijke verhaallijnen waarop u deze legislatuur terecht zult inzetten. We steunen dit absoluut.

Ik vind de resultaten interessant van een schets die Westtoer heeft laten opmaken van de recreatieve fietser in West-Vlaanderen in 2018. Eerst en vooral zien we duidelijk dat het fietstoerisme in de lift zit. In 2018 heeft maar liefst 5,1 miljoen fietsers gebruikgemaakt van het recreatieve fietsnetwerk. Er zijn ook enkele opvallende cijfers. Zo is de gemiddelde leeftijd van de recreatieve fietser in West-Vlaanderen 55 jaar, bestaat de helft van de gezelschappen uit koppels en fietst slechts 11 procent met kinderen. Ook de opmars van de elektrische fiets zien we met 44 procent duidelijk naar voren komen. Dat is iets meer dan de klassieke stadsfiets, die op 41 procent strandt. We zien eenzelfde trend in andere provincies. In de provincie Antwerpen is in 2018 ook een grote fietsenquête gehouden. Daar blijkt de gemiddelde leeftijd 50 jaar te zijn en zien we ook een toename van de e-bike.

Minister, gezien uw engagement ten aanzien van Vlaanderen Fietsland zou ik u naar aanleiding van die onderzoeken een aantal vragen willen stellen. Volgens mij tonen die cijfers aan dat er wat groeimarge is om het jonger publiek met betrekking tot het fietstoerisme te bereiken. Wilt u in dit verband specifieke initiatieven nemen? Ook het belang van elektrische fietsen is hier al enkele malen aangehaald. Ik weet niet hoe u daar verder op wilt inspelen. Zoals daarnet ook al is aangehaald, zien we in het rapport dat niet iedereen altijd even tevreden is over het fietscomfort en de infrastructuur, zoals de kwaliteit van het wegdek en van de rustbanken. Als we het fietstoerisme willen laten groeien, moeten we hier ook op inzetten. Mijn laatste vraag is of u ook overleg plant met de minister van Mobiliteit en met de provincies.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Na de goedkeuring van de beleidsnota is het agentschap Toerisme Vlaanderen aan de slag gegaan om dit te vertalen naar een concrete meerjarenplanning van acties, projectoproepen en budgetten. Deze oefening wordt in de komende weken afgerond. Het is dus nog even te vroeg om al specifieke initiatieven te noemen. Ik kan u echter wel meegeven dat ik aan de onderwerpen ‘jongeren’ en ‘elektrische fietsen’ de nodige aandacht zal schenken.

Wat uw volgende vraag rond dat rapport van Westtoer over fietstoerisme betreft: fietstoerisme is inderdaad bij uitstek een aangelegenheid waarbij meerdere partners op verschillende beleidsniveaus betrokken zijn, Vlaams, provinciaal en lokaal. Enkel wanneer alle neuzen in dezelfde richting staan, zal deze ambitie ook slagen.

Vanuit Toerisme ben ik zeker ambitieus op het vlak van fietstoerisme, omdat ik denk dat dat deels tot ons DNA behoort. Maar ik wil ook duidelijk zijn: elke partij moet zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen. Zo is het bijvoorbeeld niet de taak van Toerisme Vlaanderen om te investeren in de kwaliteit van het wegdek of in de heraanleg van een of ander al dan niet lokaal plein. Daarvoor zal inderdaad overleg nodig zijn met mijn collega-minister bevoegd voor de mobiliteit, maar ook zeker met de provincies. Ik denk dat ik binnenkort sowieso een overleg heb met de gedeputeerden die bevoegd zijn voor het toerisme in alle provincies, en dan zal dit ook zeker aan bod komen.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord, minister. Ik denk in ieder geval dat de provincies en de lokale besturen daarin zeker een partner willen worden, om die infrastructuur mee aan te pakken. Ik ben heel tevreden dat u ook mogelijkheden ziet om de twintigers, de dertigers, gezinnen met kinderen wat meer te prikkelen om met de fiets te reizen in eigen streek, in Vlaanderen. Die trend is eigenlijk al ingezet, want we zien dat fietsen steeds hipper wordt. In het buitenland kan ik bijvoorbeeld verwijzen naar de High Line in New York, maar we moeten het zelfs zo ver niet gaan zoeken: in Limburg heb je Fietsen door de Bomen – dat werd onlangs ook nog door Toerisme Vlaanderen ondersteund. We hebben ook goud behaald op de International Design Awards in Los Angeles met de fietsbrug. Dat zijn allemaal zaken die jongeren kunnen aantrekken, dat is ook heel Instagramwaardig. We moeten die elementen zeker ook meenemen, die good practices, en dan kunnen we dat ook samen met de provincies uitrollen, want zij zijn ongetwijfeld ook partner. En de elektrische fiets is heel ‘hot’, zeker ook bij een ouder publiek en waar het wat meer heuvelachtig is, en er zitten dan ook heel wat opportuniteiten in. In ieder geval bedankt voor uw bevestigend antwoord.

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Ik wil mij aansluiten bij collega Talpe, ik denk dat het zeer belangrijk is. Ik ben ook blij van u te horen, minister, dat uw beleidsnota in een meerjarenplanning gegoten wordt. Ook uw focus op jongeren en e-bikes lijkt me belangrijk. Maar laat ons ook die langeafstandsfietsroutes, die landelijke fietsroutes, die in eerste instantie bedoeld zijn voor de recreatieve meerdaagse fietstochten, niet vergeten. Ook de icoonroutes, zeker ook bij ons in de Vlaamse Ardennen, lijken mij iets dat we echt moeten gaan uitrollen. Ik sluit mij dus aan bij het enthousiasme over uw plannen voor de volgende jaren.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Ik wil ook nog kort aansluiten, omdat we, als het over fietsen gaat, natuurlijk allemaal enthousiast zijn. Minister, ik hoor u zeggen dat het uiteraard niet de taak is van Toerisme Vlaanderen om voor goede, veilige fietspaden te zorgen. Dat is zeker juist, maar Toerisme Vlaanderen kan niet verder als die fietspaden niet voldoende breed en fietsveilig zijn. Daarom zou ik u willen vragen of u toch geregeld structureel overleg kunt hebben met uw collega van Mobiliteit om op de juiste manier te investeren in de juiste fietspaden op de wegen die voor dat toerisme ook zo belangrijk zijn.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Zoals ik ook in mijn antwoord gezegd heb, zal ik uiteraard in overleg gaan met mijn collega van Mobiliteit in verband met de fietspaden.

Ten tweede ben ik het eens met wat de collega’s hier zeggen. Ik denk echt wel dat Vlaanderen Fietsland voor Toerisme Vlaanderen een belangrijke hefboom is om ook toeristen vanuit Nederland, Duitsland, Frankrijk richting Vlaanderen te trekken, en dat kan dan overal zijn – de collega verwijst naar de Vlaamse Ardennen.

Ik ben zeer blij dat de parlementsleden enthousiast zijn. Dat wil zeggen dat we er zo snel mogelijk werk van moeten maken.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

We moeten de volgende jaren de resultaten opvolgen om na te gaan of de trend van de verjonging effectief wordt ingezet. We moeten de vinger aan de pols houden. Ik zou graag de resultaten en de cijfers zien omdat ik denk dat er veel potentieel is. Het is ook gezond voor jong en oud om op de fiets te zitten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.