U bent hier

Mevrouw Jans heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega’s, einde 2019 werd de Chinese stad Wuhan geconfronteerd met de uitbraak van een variant van het coronavirus, dat zich intussen snel verspreid heeft en reeds meerdere landen, waaronder intussen ook het onze, getroffen heeft. Omdat meer dan honderd mensen aan dit coronavirus bezweken zijn en omdat de Wereldgezondheidsorganisatie sinds 27 januari de internationale dreiging van het coronavirus voortaan als 'hoog' inschat, hebben heel wat landen maatregelen getroffen voor hun diplomatiek personeel en ambtenaren op dienstreis en werden de reisadviezen naar de betrokken regio aangepast.

In België werd een cel binnen de federale overheid opgericht waarbij Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken betrokken zijn. Tot op heden raadt Buitenlandse Zaken alle reizen naar de Chinese provincie Hubei af. De FOD Buitenlandse Zaken wil dit echter uitbreiden naar heel China vanwege het steeds grotere risico op besmetting. China zelf heeft al een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in te dijken onder andere met het advies om buitenlandse reizen te vermijden.

Intussen heeft de FOD Volksgezondheid een website geopend waar men terechtkan voor alle mogelijke informatie over dit virus. Er zijn maatregelen voor de federale douaniers. De federale overheid neemt ook maatregelen om Belgen te repatriëren. Intussen is dit volop aan de gang en voor een deel al volbracht. Dit zou in een gecoördineerde samenwerking met andere Europese lidstaten gebeuren.

Minister, welke veiligheidsmaatregelen hebt u tot op heden genomen voor onze FIT-vertegenwoordigers (Flanders Investment & Trade) in China?

Welke adviezen worden er verstrekt aan onze officiële vertegenwoordigers in het buitenland en aan de ambtenaren die op buitenlandse dienstreizen vertrekken, vooral naar die landen waar intussen ook het virus opgedoken is?

Zijn er de komende maanden handelsmissies gepland naar China en de andere getroffen landen? Zo ja, zijn er bijzondere maatregelen voorzien of niet?

Zoals gemeld, is er een cel binnen de federale overheidsdiensten opgericht die specifiek het coronavirus opvolgt en maatregelen neemt. Bent u als vertegenwoordiger van onze deelstaat hierbij betrokken?

Minister Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Collega’s, volgende maatregelen zijn genomen en werden gecommuniceerd aan het personeel wereldwijd. Voor het FIT-personeel in China: sinds het begin van de uitbraak is de FIT-directie permanent in contact met de posthoofden en de regiocoördinator. Er zijn vier posten in China: Peking, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong. Bij Hong Kong kan men een ideologische discussie voeren of het China is of niet. De FIT-directie staat in nauw contact met betrokken federale collega’s ter plaatse. Het FIT-personeel in China werd verzocht om tot nader order geen verplaatsingen buiten hun eigen standplaats te ondernemen. Het FIT-personeel in China werd geadviseerd de nodige hygiënemaatregelen in acht te nemen – regelmatig handen wassen, mondmaskers dragen – en de instructies van de overheid op te volgen. Vanuit de FIT-hoofdzetel werden extra mondmaskers verstuurd naar al haar kantoren ter plaatse. Het FIT-personeel werd gevraagd alle ziektemeldingen, gezondheidsklachten of noodsituaties in lijn met de symptomen van het coronavirus te melden aan de hoofdzetel. Hiertoe werd in het kader van het FIT-Business Continuity Plan (BCP) een specifiek mailadres aangemaakt, namelijk Emergency-FIT@fitagency.be, dat alle personen binnen FIT groepeert die moeten worden verwittigd in geval van nood.

Alle dienstreizen naar China worden tot nader order opgeschort. Voor dienstreizen naar getroffen gebieden buiten China, naar Oost-Azië en Zuidoost-Azië, werd het FIT-personeel verzocht om voldoende hygiënemaatregelen in acht te nemen en de instructies van de lokale overheden op te volgen. In functie van een geplande opleidingsweek van 10 tot 14 februari werd aan alle deelnemers uit Peking, Shanghai, Guangzhou en Hong Kong gevraagd om de reis naar de hoofdzetel niet te maken.

Wat de adviezen die wij geven betreft, heb ik voor het FIT-personeel het antwoord al gegeven. Het FIT-personeel wordt via mail en updates op de homepage van ons intranet op de hoogte gehouden, zodra er meer info is of als er extra maatregelen komen.

Zijn er de komende maanden handelsmissies gepland naar China? FIT plande een groepszakenreis met de farmacie- en healthcaresector naar China eind april, maar ik heb de beslissing genomen om die reis uit te stellen tot dit najaar, tenzij de zaak dan nog niet onder controle zou zijn. In april gaan we dus in ieder geval niet naar China, het zal ten vroegste in het najaar zijn. De handelsbeurs DOMOTEX asia/CHINAFLOOR van 24 tot 26 maart in Shanghai, waar FIT een groepsstand heeft, is door de beursorganisator zelf uitgesteld. Deelnemers aan geplande acties en missies zullen via mail op de hoogte worden gebracht en gehouden. Bedrijven die vragen hebben over reizen naar China of over acties van FIT, worden doorverwezen naar de landenpagina China op onze website www.flandersinvestmentandtrade.be.

Wat handelsmissies van FIT betreft in de andere getroffen landen, staat er eind maart een groepszakenreis gepland naar Taiwan en Hongkong. Die gaat tot nader order door. FIT is permanent in contact met de vertegenwoordiging van beide regio’s in Brussel en met de luchtvaartmaatschappijen om goed inzicht te hebben in de situatie en in de veiligheidsmaatregelen die de overheden nemen. Op dit moment is er geen reden om de groepszakenreis te annuleren. Deelnemers worden geïnformeerd over de situatie en de maatregelen, alsook over de adviezen van de lokale overheden.

Er zijn dit voorjaar geen andere FIT-missies gepland naar andere getroffen landen in de regio. Beurzen waaraan FIT deelneemt in de omringende getroffen landen, zijn tot nader order niet geannuleerd. Het gaat dan om FOODEX in Japan en de Singapore Airshow 2020. FIT adviseert de deelnemers om de nodige hygiënemaatregelen in acht te nemen en de adviezen en richtlijnen van lokale overheden en beursorganisatoren op te volgen.

FIT volgt de situatie op de voet. Voor elke bestemming verwijst FIT naar het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken. Op dit moment is er vanwege de uitbraak van het coronavirus enkel voor China een negatief reisadvies.

FIT is ten slotte in overleg met de betrokken cel van de federale overheidsdiensten, alsook met de douane-instanties.

Mevrouw Jans heeft het woord.

Dank u wel, minister-president, voor uw antwoord. Hoewel er op dit moment ook in andere commissies vragen gesteld worden over de aanpak van het coronavirus, vond ik het belangrijk om ook hier een blik naar het buitenland te werpen. Ik verneem uit uw antwoord dat er toch heel wat maatregelen genomen worden. Ik heb de indruk dat u kort op de bal speelt en dat de informatie ook goed doorstroomt. FIT staat ook in contact met de andere, federale cellen die hierrond aan het werk zijn.

In een eerdere vraag heb ik benadrukt hoe belangrijk onze ambassadeurs in het buitenland zijn – en met ‘ambassadeurs’ bedoel ik eenieder die onze handelsbelangen, onze waarden en onze regio verdedigt. Ik kan in de ene vraag moeilijk stellen dat we hun belang niet mogen onderschatten, zonder er ook naar te informeren of we wel voldoende zorg dragen voor die mensen. Ik ben nu gerustgesteld, dus dank u voor uw antwoord.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Het is terecht dat er heel wat maatregelen genomen worden om de gezondheid van onze ambassadeurs te garanderen. Ik wil echter een kleine zijsprong maken naar het economische aspect. U verwees daarnet naar de website van FIT. Daarop staat welke reizen afgelast worden en hoe men zich moet gedragen. Ik vraag me af of daar ook informatie staat voor bedrijven die heel wat importeren vanuit China en die nu ongetwijfeld met vertragingen te maken krijgen, doordat bedrijven in China sluiten. In hoeverre communiceert FIT ook hierover, zodat men weet waar men staat?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Dat behoort tot de courante taken van FIT. FIT moet niet op het coronavirus inspelen, maar moet wel op alle handelsbelemmeringen inspelen. Ik heb dit niet concreet gecheckt, maar ik ga ervan uit dat dit hier bij uitstek het geval is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.