U bent hier

In de kijker

Huurprijsberekening voor sociale woningen

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat naast het inkomen van de huurder ook dat van meerderjarige gezinsleden wordt meegeteld bij de berekening van de huurprijs. Dat omvat ook de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan personen met een handicap. Leden van de sp.a-fractie stellen dat de IVT voor personen met een handicap die met familieleden samenleven niet volstaat om, bovenop de kosten ingevolge de handicap, ook nog bij te dragen in de huurprijs van de gezinswoning. Ze menen dat een verhoging van de huurprijs voor gezinnen met een laag inkomen die zorg dragen voor een gehandicapt familielid, indruist tegen de doelstelling van sociaal wonen. Daarom dienden ze een voorstel van decreet in waarin ze ervoor pleiten dat de IVT die meerderjarige gezinsleden van sociale huurders ontvangen, niet meer in rekening wordt gebracht bij de berekening van de huurprijs.

Video

Verslag

180 (2019-2020) nr. 3

Agenda

van Ludwig Vandenhove aan minister Matthias Diependaele
917 (2019-2020)
van Allessia Claes aan minister Matthias Diependaele
922 (2019-2020)
van Steven Coenegrachts aan minister Matthias Diependaele
951 (2019-2020)
180 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.