U bent hier

In de kijker

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelt in de commissie zijn jaarverslag 2018 voor. Daarna volgt een gedachtewisseling met Raymonda Verdyck, Dirk Mechelaere en Saskia Lieveyns van het GO! en met de commissieleden.

Video

Verslag

14 (2019-2020)
Externe sprekers
Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!), Dirk Mechelaere (afdelingshoofd Organisatieondersteuning GO!) en Saskia Lieveyns (adviseur-coördinator Pedagogische Begeleidingsdienst GO!)
215 (2019-2020) nr. 1

Agenda

14 (2019-2020)
Externe sprekers
Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!), Dirk Mechelaere (afdelingshoofd Organisatieondersteuning GO!) en Saskia Lieveyns (adviseur-coördinator Pedagogische Begeleidingsdienst GO!)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.