U bent hier

In de kijker

Uitrol basisbereikbaarheid: gedachtewisseling

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten of mobipunten. De steden en gemeenten krijgen een grotere rol bij het uittekenen van het openbaar vervoer, en Vlaanderen wordt ook opgedeeld in 15 vervoersregio’s. Het decreet krijgt nu vorm in de praktijk. De leden van de commissie wisselen over deze uitrol van gedachten met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, en met minister Lydia Peeters.

Video

Verslag

3 (2019-2020)
Externe sprekers
Axel Buyse (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie) en Joke Bamps (attaché Transport en Mobiliteit bij de Vlaamse Vertegenwoordiging van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
9 (2019-2020)
Externe sprekers
Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
186 (2019-2020) nr. 1
Powerpointpresentatie van Filip Boelaert (pdf)

Agenda

3 (2019-2020)
Externe sprekers
Axel Buyse (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie) en Joke Bamps (attaché Transport en Mobiliteit bij de Vlaamse Vertegenwoordiging van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
Verslaggever
9 (2019-2020)
Externe sprekers
Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
Verslaggever
van Els Robeyns aan minister Lydia Peeters
597 (2019-2020)
van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
600 (2019-2020)

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.