U bent hier

In de kijker

M-decreet: verslag Rekenhof

Het M-decreet uit 2014 regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Het Rekenhof bevroeg 60 gewone scholen over hun zorgbeleid en de maatregelen die ze namen voor de leerlingen, en stelde daar een verslag over op. De leden van de commissie bespreken dit verslag met Willem Cabooter en Ben Van der Poorten van het Rekenhof.

Video

Agenda

van het Rekenhof
37-C (2018-2019) nr. 1
Externe sprekers
Willem Cabooter (Eerste-auditeur-revisor Rekenhof) en Ben Van der Poorten (Eerste auditeur Rekenhof)
Bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.