U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan wat het bevoegdheidsdomein Brussel betreft. Minister Benjamin Dalle licht de uitgavenbegroting 2020 toe en zijn beleidsnota Brussel 2019-2024. Daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

van Benjamin Dalle
146 (2019-2020) nr. 1
146 (2019-2020) nr. 2
15 (2019-2020) nr. 5-B

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Brussel van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

van Benjamin Dalle
146 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

De leden van de VGC-Raad zijn uitgenodigd om aan de bespreking deel te nemen

Besloten vergadering

Regeling van de werkzaamheden 

Vraag van de VGC over deelname aan vergaderingen met vakministers

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.