U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan wat het bevoegdheidsdomein Brussel betreft. Minister Benjamin Dalle licht de uitgavenbegroting 2020 toe en zijn beleidsnota Brussel 2019-2024. Daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

15 (2019-2020) nr. 5-B
van Benjamin Dalle
146 (2019-2020) nr. 1
146 (2019-2020) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Brussel van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

van Benjamin Dalle
146 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

De leden van de VGC-Raad zijn uitgenodigd om aan de bespreking deel te nemen

Besloten vergadering

Regeling van de werkzaamheden 

Vraag van de VGC over deelname aan vergaderingen met vakministers

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.