U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

In de kijker

Beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten samen met minister Bart Somers de bespreking voort van de respectieve beleidsnota’s Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024, HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024 en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

Video

Verslag

15 (2019-2020) nr. 5-A
152 (2019-2020) nr. 7
152 (2019-2020) nr. 13
van Bart Somers, verslag door Tom Ongena
141 (2019-2020) nr. 1
141 (2019-2020) nr. 5
van Bart Somers, verslag door Tom Ongena
142 (2019-2020) nr. 1
142 (2019-2020) nr. 3
van Bart Somers, verslag door Tom Ongena
143 (2019-2020) nr. 1
143 (2019-2020) nr. 2

Agenda

15 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Voortzetting van de bespreking

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

152 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Bespreking
van Bart Somers, verslag door Tom Ongena
141 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Antwoorden van de minister en replieken
van Bart Somers, verslag door Tom Ongena
142 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Antwoorden van de minister en replieken
van Bart Somers, verslag door Tom Ongena
143 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Bespreking

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.