U bent hier

Vergadering

donderdag 14 november 2019, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

gewijzigd
van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever en toelichting
geschrapt

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking 

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

toegevoegd
van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht; Hoofdstuk 10. Onderwijs en Vorming; Hoofdstuk 11 . Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
geschrapt

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

Hoofdstuk 7. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht

Hoofdstuk 10. Onderwijs en Vorming

Hoofdstuk  11 . Inwerkingtreding

Benoeming van een verslaggever en toelichting

(onder voorwaarde van indiening)

gewijzigd
van Ben Weyts
129 (2019-2020) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
geschrapt

Beleidsnota Onderwijs 2019-2024, ingediend door Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.