U bent hier

Vergadering

donderdag 14 november 2019, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

toegevoegd .

Deze vergadering gaat niet door

Geschrapt .
van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Voortzetting van de bespreking 

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

Geschrapt .

Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

Hoofdstuk 7. Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht

Hoofdstuk 10. Onderwijs en Vorming

Hoofdstuk  11 . Inwerkingtreding

Voortzetting van de bespreking 

(onder voorwaarde van indiening)

Geschrapt .
van Ben Weyts
129 (2019-2020) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
Geschrapt .

Beleidsnota Onderwijs 2019-2024, ingediend door Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Voortzetting van de bespreking

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.