U bent hier

Vergadering

donderdag 14 november 2019, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

toegevoegd .
van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Werk en Sociale Economie en Economie, Wetenschap en Innovatie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Bevoegdheden Werk en Sociale Economie en Economie, Wetenschap en Innovatie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Benoeming van een verslaggever en toelichting 

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

toegevoegd .
van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie; Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 

Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie

Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding

Benoeming van een verslaggever en toelichting

(onder voorwaarde van indiening)

toegevoegd .
van Hilde Crevits
128 (2019-2020) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
toegevoegd .
van Hilde Crevits
126 (2019-2020) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024, ingediend door Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Geschrapt .

Beleidsnota Economie, Wetenschap en Innovatie 2019-2024, ingediend door Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.