U bent hier

Vergadering

donderdag 14 november 2019, 9.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

toegevoegd .
van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Wonen van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Bevoegdheid Wonen van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Benoeming van een verslaggever en toelichting 

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

toegevoegd .
van Matthias Diependaele
138 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
toegevoegd .
van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Beleidsnota Wonen 2019-2024, ingediend door Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Benoeming van een verslaggever en toelichting

toegevoegd .
van Matthias Diependaele
139 (2019-2020) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Benoeming van een verslaggever en toelichting 

Geschrapt .

Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024, ingediend door Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.