U bent hier

Vergadering

dinsdag 12 november 2019, 14.00u - Zaal Quinten Metsijs

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

gewijzigd .
van de Vlaamse Regering, verslag door Philippe Muyters
18 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
gewijzigd .
van de Vlaamse Regering, verslag door Philippe Muyters
19 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
gewijzigd .
gewijzigd .

De leden van de Commissie voor Onderwijs worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

toegevoegd .
van de Vlaamse Regering, verslag door Philippe Muyters
151 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2019 

Benoeming van een verslaggever en toelichting

(onder voorwaarde van indiening)

gewijzigd .

De leden van de Commissie voor Onderwijs worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 

Algemene toelichting bij de aanpassing van de middelenbegroting en de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.