U bent hier

In de kijker

Dienstencheques

De Vlaamse Regering stelt in haar regeerakkoord 2019-2024 dat de fiscale aftrek voor dienstencheques verlaagd zal worden van 30 naar 20 procent, terwijl de prijs van een dienstencheque voor een gebruiker niet wijzigt. De rendabiliteit van de dienstenchequeondernemingen (DCO) kan daardoor onder druk komen te staan. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Hoe wil ze de DCO’s levensvatbaar houden?

Video

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.