U bent hier

Vergadering

dinsdag 12 november 2019, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

gewijzigd .
van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Bevoegdheden van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie overzicht begrotingsdocumenten Begrotingsaanpassing 2019 en Begrotingsopmaak 2020

gewijzigd .
van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

Hoofdstuk 8. Kanselarij en Bestuur

Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding

Benoeming van een verslaggever en toelichting

(onder voorwaarde van indiening)

toegevoegd .
van Bart Somers
141 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
toegevoegd .
van Bart Somers
142 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Geschrapt .

Beleidsnota Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024, ingediend door Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Benoeming van een verslaggever en toelichting

toegevoegd .
van Bart Somers
143 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Geschrapt .

Beleidsnota HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024, ingediend door Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Geschrapt .

Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024, ingediend door Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Benoeming van een verslaggever en toelichting

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.