U bent hier

Video

Verslag


Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Benoeming van een verslaggever en toelichting

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

Hoofdstuk 8. Kanselarij en Bestuur

Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding

Benoeming van een verslaggever en toelichting

(onder voorwaarde van indiening)

141 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
142 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
143 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.