U bent hier

De heer Pieters heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s. Ik wil wat differentiëren. We hebben het daarnet over een mogelijkheid gehad. Mijn vraag gaat een richting uit die iets gemakkelijker, vlotter en sneller van start zou kunnen gaan. Het gaat over een proeftuin die in Nederland op meerdere plaatsen van start is gegaan. Men gebruikt er waterstofgas voor huiselijk gebruik, zowel voor verwarming als voor de keuken. Waterstof is een energiebron die voorhanden is. Verschillende aanmaakmogelijkheden, zoals wind en zonne-energie, zijn niet altijd aanwezig wanneer we ze nodig hebben. Er is op bepaalde momenten een overproductie, waarbij gemakkelijk waterstof kan worden aangemaakt.

Dat proefproject gaat door, en mijn aandacht werd specifiek getrokken door het feit dat de technologie en de firma’s die daar in Nederland bij betrokken worden, Vlaamse technologie en Vlaamse bedrijven zijn.

In welke mate is de regering op de hoogte van dit proefproject? Is enig onderzoek of ontwikkeling van deze Vlaamse firma’s financieel ondersteund door Vlaanderen of een van Vlaanderens wetenschappelijke instellingen en/of universiteiten? Heeft Vlaanderen ooit aanvragen gekregen ter ondersteuning van een van deze onderzoeken? Is Vlaanderen ook betrokken geweest bij het in Nederland gerealiseerde proefproject? Is Vlaanderen betrokken bij een of ander project omtrent waterstof als huiselijke energiebron? Zo ja, welk? Zijn er wettelijke bepalingen die dit gebruik van waterstof in Vlaanderen belemmeren of zouden kunnen verhinderen? Heeft Vlaanderen keuringsnormen voor dit soort gebruik van waterstof?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Het Nederlandse proefproject is op 11 september aan bod gekomen in een reportage op de VRT – het is naar aanleiding daarvan, denk ik. Het project wordt uitgevoerd door Solenco Power. Deze technologie wordt binnenkort ook in Vlaanderen getest.

Als antwoord op uw tweede vraag kan ik u meedelen dat Vlaanderen reeds op verschillende manieren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze technologie. Het bedrijf Solenco Power heeft in 2016 steun gekregen voor een kmo-project ‘Solenco Powerbox’ bij het toenmalige Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) – nu is dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het ging om een ontwikkelingsproject ten bedrage van 133.047 euro. Daarnaast heeft de vorige minister van Energie in juni 2019 zes energieopslagprojecten ondersteund. Een van deze goedgekeurde projecten werd ingediend door Solenco Power. In dit project wordt hun technologie in vijf verschillende Vlaamse cases getest: een residentiële renovatie, een bijna-energieneutrale woning, een passieve woning, een appartement en een commerciële bedrijfsunit. Dat is ook de technologie die in het Nederlandse project wordt toegepast. In Vlaanderen wordt deze technologie dus in verschillende situaties en omstandigheden getest. De Vlaamse ondersteuning voor de vijf verschillende cases bedraagt in totaal 249.999 euro en de finale resultaten van dit project worden verwacht in 2021.

Vlaanderen is niet rechtstreeks betrokken geweest bij de financiering van het Nederlandse proefproject, maar aangezien een deel van het onderzoek en de ontwikkeling van die technologie met Vlaamse middelen gebeurd is, kan wel gezegd worden dat dat indirect wel zo is.

Zijn er wettelijke bepalingen die dit gebruik van waterstof in Vlaanderen belemmeren of zouden kunnen verhinderen? Op dit moment is het de Algemene Directie Energie van de FOD Economie die het initiatief genomen heeft om een grondige analyse te maken van de bevoegdheidsverdeling tussen Vlaanderen en de gewesten inzake waterstof. Eenmaal dat bepaald is, gaan wij voor ons niveau kijken welke de eventuele juridische tekortkomingen, lacunes of inconsequenties zijn. Daarnaast kan er uit het eindresultaat van het lopende project van Solenco Power geleerd worden of er momenteel in de praktijk reeds belemmeringen bestaan voor de implementatie van dergelijke waterstoftoepassingen.

De keuringsnormen voor aardgas en elektriciteit zijn federaal. Het valt te verwachten dat de keuringsnormen voor waterstof ook een federale bevoegdheid zijn.

De heer Pieters heeft het woord.

Dank u voor uw antwoord, minister. Ik ben er zeer tevreden mee. In Nederland zijn er verschillende projecten – Rozenburg, Hoogeveen – maar ook in Engeland zijn ze daarmee bezig.

Ik heb daar ook begrepen dat er onderzoek gebeurd is naar het aardgasnet dat voor waterstof gebruikt zou kunnen worden. In Nederland is bij het onderzoek daar uitgewezen dat dat ook zo is. Is dat in België hetzelfde? Zijn de netwerken te vergelijken? Dan zou het aardgasnet hier ook voor waterstof gebruikt kunnen worden. Kan dat verder worden onderzocht?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik neem de opmerkingen mee.

Nog een extra vraag: is het mogelijk dat de commissie, indien de tijd het toelaat, ofwel in Nederland ofwel in Vlaanderen, zo’n project gaat bezoeken onder begeleiding van mensen die ons daarin wegwijs kunnen maken?

We zullen op korte termijn bekijken in welke mate we kunnen tegemoetkomen aan deze en soortgelijke vragen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.