U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De heer Ronse heeft het woord.

De Nationale Bank heeft onlangs gecommuniceerd dat 256 werknemers tussen 57 en 60 jaar met behoud van loon thuis mogen zitten tot aan hun pensioen.Hebben wij hefbomen om die mensen nog te activeren? Ik vermoed dat dit een retorische vraag is. Zijn daar mensen bij die nog Vlaamse doelgroepkortingen genieten? Met andere woorden, betalen wij vanuit Vlaanderen nog aan de Nationale Bank, via een RSZ-korting, voor de mogelijkheid om die dan nog eens thuis te laten zitten?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega, een kort antwoord. Ik begrijp uiteraard de sentimenten in dit verband. Misschien eerst een nuancering: het gaat hier om personen die verbonden zijn binnen een arbeidsovereenkomst met hun werkgever. Zij behouden een gedeelte van hun loon, maar zijn door hun werkgever vrijgesteld van arbeidsprestaties. Het gaat hier dus niet over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). (Opmerkingen van Axel Ronse)

Ja, maar u moet begrijpen dat ik wel moet rechtzetten dat het niet daarover gaat. Het gaat hier over een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Niettegenstaande ze niet werken, zijn die mensen ook niet werkloos, en zijn de rechten en plichten die voortkomen uit de federale werkloosheidsreglementering en van toepassing zijn op oudere werklozen en SWT’ers, hier ook helemaal niet van toepassing.

Het feit dat de werknemers niet beschikbaar moeten zijn op de arbeidsmarkt, betekent evenwel niet dat er geen aanbod is voor die mensen. Zij kunnen zich vrijwillig inschrijven bij VDAB als werkzoekende, en dan krijgen ze dezelfde dienstverlening als uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd. Dat heeft VDAB hier blijkbaar ook gezegd deze ochtend. Ze ontvangen ook dezelfde vacatures via dezelfde kanalen als verplicht ingeschreven werkzoekenden.

VDAB heeft daarbij de vernieuwde aanpak voor 55-plussers ingebed in de nieuwe contactstrategie en de sectorale werking sinds begin oktober van vorig jaar. Vanaf juni 2018 krijgen alle 55-plussers automatisch vacatures toegestuurd op basis van hun profiel. Over een paar jaar zal ik dat dus ook krijgen. Dit jobaanbod moet een extra ondersteuning bieden in hun zoektocht naar werk.

Dan was er uw vraag of de Nationale Bank nog een beroep kan doen op doelgroepverminderingen voor die mensen. Dat is sinds 1 januari 2018 niet langer mogelijk. Het is niet langer mogelijk om van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers gebruik te maken als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert. Werkgevers die werknemers vrijstellen van arbeidsprestaties, met behoud van gedeeltelijk loon, zoals in deze case het geval is, kunnen dus géén beroep meer doen op de doelgroepvermindering voor ouderen.

De heer Ronse heeft het woord.

Dat laatste is zeer belangrijk. Ik vermoed dat het ook naar aanleiding van het ING-debacle is geweest dat we dat toen hebben gewijzigd. Desalniettemin, wat uw eerste antwoord betreft: ik schat uw verleidingscapaciteiten hoog in, maar ik denk dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om die mensen nog te verleiden om werk te zoeken of in te gaan op die doorgestuurde VDAB-vacatures. Die mensen hebben een volle wedde. De Nationale Bank, die ons verdorie ook vaak de les komt spellen over hoe we met budgetten en noem maar op moeten omgaan, zet 256 mensen gewoon met behoud van loon thuis, betaald door de belastingbetaler. Ik vind dat eigenlijk beneden alle peil, en vind dat de regering en de minister van Werk ook mogen laten weten aan de Nationale Bank dat dat haaks staat op ons activeringsbeleid, haaks staat op onze doelstelling om te streven naar 80 procent participatie.

Zeer punctueel, was de titel van de vraag inderdaad fout. Ik weet niet hoe die titel daarop is gekomen. In ieder geval, u hebt gelijk met die rechtzetting.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.