U bent hier

In de kijker

Wijziging duolegaten

Via een duolegaat kan een burger in een testament, naast andere erfgenamen, een begunstigde zoals een vereniging zonder winstoogmerk een som geld nalaten op voorwaarde dat die de successierechten betaalt van de andere erfgenamen. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 stelt een wijziging van de huidige regeling rond duo-legaten voorop. De meerjarenplanning 2020-2024 concretiseert dit verder als een stopzetting vanaf 1 januari 2020. De maatregel zou 75 miljoen euro meerontvangsten voor Vlaanderen opleveren. Een en ander leidt tot ongerustheid bij burgers die al regelingen hebben getroffen inzake de duolegaten, en ook bij organisaties en instellingen die op deze gelden rekenen voor hun financiering. Kan minister Matthias Diependaele verduidelijken wat de wijziging precies inhoudt? Waar is de raming van 75 miljoen euro meerontvangsten op gebaseerd? Komen er overgangsmaatregelen?

Video

Verslag

102 (2019) nr. 2
33 (2019-2020) nr. 2

Agenda

 

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.