U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Vergadering

donderdag 24 oktober 2019, 9.30u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

In de kijker

Grondaankopen Vitare: verslag Rekenhof

De private sociale huisvestingsmaatschappij Vitare ging in 2018 in vereffening, nadat bleek dat ze op een groot deel van de gronden die ze had aangekocht geen woonprojecten kon realiseren bij gebrek aan vergunningen. De aankoop van die gronden werd gefinancierd met leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) die niet meer kunnen worden terugbetaald. Het Rekenhof onderzocht op vraag van het Vlaams Parlement of de toezichthouder voor de sociale huisvesting en de VMSW dit hadden kunnen voorkomen. De commissieleden bespreken het verslag daarover samen met auditeurs van het Rekenhof, minister Matthias Diependaele en topambtenaren van de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Video

Verslag

van het Rekenhof
37 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Dieter Demunter (controleur Rekenhof), Ben Forier (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), Johan Dons (eerste-auditeur Rekenhof), Jan Meyus (eerste-auditeur Rekenhof), Adri De Brabandere (eerste-auditeur-directeur van het Rekenhof) en Christian Fieremans (afdelingshoofd Toezicht, Agentschap Wonen-Vlaanderen)

Agenda

10:15 uur

van het Rekenhof
37 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Dieter Demunter (controleur Rekenhof), Ben Forier (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), Johan Dons (eerste-auditeur Rekenhof), Jan Meyus (eerste-auditeur Rekenhof), Adri De Brabandere (eerste-auditeur-directeur van het Rekenhof) en Christian Fieremans (afdelingshoofd Toezicht, Agentschap Wonen-Vlaanderen)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.