U bent hier

In de kijker

Gevolgen brexit voor buitenlandse investeringen

Als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie stapt zonder deal, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Vlaamse ondernemingen. De Nederlandse overheid spant zich in om Britse bedrijven te overtuigen om zich in Nederland te vestigen. In Vlaanderen is hier een taak weggelegd voor Flanders Investment & Trade (FIT). Welke acties heeft FIT tot dusver genomen? Hoeveel bedrijven hebben de oversteek van het VK naar Vlaanderen gemaakt? Pleegt minister Ben Weyts overleg met de federale overheid om de acties van de verschillende gewesten te coördineren?

Toekomstige budgettaire ruimte

Daags na de jongste parlementsverkiezingen publiceerde het departement Financiën en Begroting de Nota Budgettaire Ruimte (NBR). Die beraamde, op basis van bijgestelde prognoses van het Planbureau, dat er in 2024 een tekort zal zijn op de begroting in plaats van het oorspronkelijk geraamde overschot. Hoe bekijkt minister Lydia Peeters deze negatieve evolutie? Verwacht ze nog een verdere negatieve evolutie van het begrotingssaldo?

Screening baby’s op ernstige aandoeningen

Vorige week was er veel media-aandacht voor een crowdfundingactie voor een zieke baby die geboren was met spinale musculaire atrofie (SMA), een aangeboren spierziekte. De actie haalde het nodige geld op voor de behandeling van de baby met een duur medicijn. Er zijn nog gevallen in Vlaanderen van baby’s met gelijkaardige aandoeningen. Via een hielprik kunnen dergelijke aandoeningen snel opgespoord en behandeld worden. Wat zijn de redenen waarom er nog niet op SMA wordt gescreend? Wil minister Jo Vandeurzen de hielprik uitbreiden om meer aandoeningen op te sporen? Zal hij hierover overleg plegen met zijn federale en Franstalige collega’s?

Vlaams afvalbeleid

De Vlaamse Regering keurde vorige zomer het samenwerkingsakkoord goed over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. De Minaraad stelde in zijn advies bij dit samenwerkingsakkoord voor om er een beleidsevaluatie aan toe te voegen, en wijst ook op het belang van voorkomen van afval. Hoe wil minister Koen Van den Heuvel deze beleidsevaluatie in de toekomst vormgeven? Welke bijkomende maatregelen wil hij nemen om afval te voorkomen? Hoe verhoudt dit samenwerkingsakkoord zich tot de Europese verplichtingen inzake afvalpreventie en -hergebruik?

Video

Verslag

van Mieke Schauvliege aan minister Koen Van den Heuvel
32 (2019)

Agenda

vanaf 15:00 uur

vanaf 16:00 uur

vanaf 17:00 uur

van Mieke Schauvliege aan minister Koen Van den Heuvel
32 (2019)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.