U bent hier

In de kijker

Waterproblematiek

Wateroverlast door overstromingen en watertekort door droogteperiodes veroorzaken allebei veel schade en leiden bijgevolg tot hoge facturen. Een oplossing voor het watertekort is regenwater meer te laten insijpelen in de grond in plaats van het via de riolering af te voeren. Een zogenaamde infiltratiebonus op de waterfactuur zou burgers kunnen aanzetten om regenwater zinvol te gebruiken. De Watergroep waarschuwt reeds voor lage grondwaterstanden in vooral Vlaams-Brabant en Limburg, wat mogelijk tot nieuwe watertekorten leidt tijdens de zomerperiode. De Vlaamse Regering stelde een droogteplan op om waterschaarste te bekampen. Hoe kan dit plan soelaas bieden, en wat zijn de budgetten? Hoe bekijkt minister Koen Van den Heuvel het idee van de infiltratiebonus? Ziet hij er heil in?

Video

Agenda

van Johan Danen aan minister Koen Van den Heuvel
994 (2018-2019)
van Bart Caron aan minister Koen Van den Heuvel
998 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Koen Van den Heuvel
1018 (2018-2019)
van Johan Danen aan minister Koen Van den Heuvel
1020 (2018-2019)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.