U bent hier

In de kijker

Energiearmoedeprogramma: evaluatie

De Vlaamse Regering stelde zich tot doel om werk te maken van de strijd tegen energiearmoede. Samen met onder andere distributienetbeheerders, leveranciers en armoedeverenigingen werkte het Vlaams Energieagentschap (VEA) daarom een actieplan Energiearmoede uit. Dit actieplan omvat 34 actiepunten die focussen op de bescherming tegen afsluiting enerzijds en energiebesparende maatregelen voor de kwetsbare doelgroep anderzijds. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de evaluatie van de acties uit het energiearmoedeprogramma.

Video

Verslag

41 (2018-2019)
Externe sprekers
Lydia Peeters (Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie)
1971 (2018-2019) nr. 1

Agenda

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
1016 (2018-2019)
van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
1017 (2018-2019)
41 (2018-2019)
Externe sprekers
Lydia Peeters (Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.