U bent hier

In de kijker

Ramingen volgende legislatuur

Op het einde van de legislatuur kijkt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terug op de verwezenlijkingen van de voorbije vijf jaar en maakt het zijn projecties voor de komende beleidsperiode op. Hieruit blijkt dat verdere investeringen in de sector nodig blijven, en dat slechts een beperkt aantal zorgaanbieders al effectief de omslag naar woon- en leefkosten gemaakt heeft. Er zou ook een vervolgonderzoek komen naar deze omslag met een duidelijk kostprijsbeleid. Wat is hiervan de stand van zaken? Kan minister Jo Vandeurzen de meerjarenanalyse- en planning toelichten? De leden van de commissie wisselen verder van gedachten over de ramingen voor de volgende regeerperiode met de minister en met James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH.

Video

Verslag

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
1011 (2018-2019)
Externe sprekers
James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
1012 (2018-2019)
Externe sprekers
James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))
40 (2018-2019)
Externe sprekers
Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))

Agenda

40 (2018-2019)
Externe sprekers
Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))
Verslaggevers
Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
1011 (2018-2019)
Externe sprekers
James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
1012 (2018-2019)
Externe sprekers
James Van Casteren (administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH))

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.