U bent hier

In de kijker

Buitenschoolse opvang en activiteiten: voorstel van decreet

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in over de afstemming tussen buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. De buitenschoolse activiteiten moeten kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden buiten schooltijd bieden. Tijdens die activiteiten kunnen de ouders participeren aan de arbeidsmarkt of een (beroeps)opleiding volgen. Een en ander zal ook de sociale cohesie en gelijke kansen versterken. Het voorstel van decreet besteedt bijzondere aandacht aan kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De leden van de commissie zetten de bespreking van het voorstel van decreet voort en stemmen erover.

Video

Verslag

1856 (2018-2019) nr. 6

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Vera Jans en Elke Wouters
1856 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.