U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Buitenschoolse opvang en activiteiten: voorstel van decreet

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in over de afstemming tussen buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. De buitenschoolse activiteiten moeten kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden buiten schooltijd bieden. Tijdens die activiteiten kunnen de ouders participeren aan de arbeidsmarkt of een (beroeps)opleiding volgen. Een en ander zal ook de sociale cohesie en gelijke kansen versterken. Het voorstel van decreet besteedt bijzondere aandacht aan kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De leden van de commissie zetten de bespreking van het voorstel van decreet voort en stemmen erover.

Video

Verslag

1856 (2018-2019) nr. 6

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Vera Jans en Elke Wouters
1856 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.