U bent hier

In de kijker

Mestactieplan 6: voorstel van decreet

Het Mestactieplan legt beperkingen op inzake bemesting met dierlijke mest op landbouwgrond. Vierjaarlijks is een actualisering nodig van dit MAP. Eind 2018 keurde de Europese Commissie het ontwerp van MAP 6 goed, en ook de Vlaamse Regering bereikte hierover een akkoord. Dit zesde MAP heeft tot doel nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, om zodoende de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese Nitraatrichtlijn. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om MAP 6 in Vlaamse regelgeving om te zetten. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Mestbank, van Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu (BBL), en van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond en het Bioforum. Daarna bespreken ze vervolgens het voorstel van decreet.

Video

Verslag

van Elke Wouters aan minister Koen Van den Heuvel
988 (2018-2019)
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 8
1938 (2018-2019) nr. 9
1940 (2018-2019) nr. 2
1824 (2018-2019) nr. 2
1823 (2018-2019) nr. 2

Agenda

15:00 uur

van Elke Wouters aan minister Koen Van den Heuvel
988 (2018-2019)
van Johan Danen aan minister Koen Van den Heuvel
994 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1940 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.